KONTAKT Z NAMI:
tel. 509 257 052
email: biuro@dedede.pl
 
Przybyszka amerykańska

 

Przybyszka amerykańska (Periplaneta americana L.)

Największy z domowych karaczanowatych. Jako szkodnik w Polsce odgrywa raczej niewielką rolę.

Budowa:
Wielkość Przybyszki amerykańskiej waha się pomiędzy 28-35 mm, samce mogą sięgać nawet wielkości 38 mm. Barwa ciała czerwonobrunatna. Przedplecze jaśniejsze-rdzawe, z dwiema dużymi, często zlewającymi się, ciemnobrązowymi plamami w środku. Okrywy i skrzydła lotne u obu płci i są dobrze rozwinięte. Okrywy sięgają nawet poza tylny koniec ciała. Nie wspina się po pionowych powierzchniach. Pochodzenie przybyszki amerykańskiej nie jest do końca potwierdzone naukowo. Większość naukowców jest zdania, że pochodzi z terenów Azjatyckich. Przybyszka amerykańska, podobnie jak i inne związane z człowiekiem karaczany, rozprzestrzeniły się dzięki handlowi międzynarodowemu i dotarły również do strefy klimatu umiarkowanego, gdzie utrzymuje się głównie w miastach portowych. W krajach tropikalnych i subtropikalnych przybyszka amerykańska jest dość uciążliwym szkodnikiem, występującym w dużych ilościach.

Biologia:
Kokony przybyszki amerykańskiej są podobne do kokonów karaczana wschodniego ale są nieco jaśniejsze. Ilość komów a więc i jaj 14 do 28, przeciętnie 20. Składanie kokonów odbywa się w 1 do 6 dni od ich uformowania. Samica pokrywa złożony kokon różnymi odpadkami pokarmów, drewna, kału itp., przyklejając wszystko razem do podłoża. Źle ukryte kokony zostają czasami zjadane przez inne dorosłe osobniki. Jedna samica składa po jednorazowym akcie kopulacji łącznie kilkadziesiąt (do 70 szt.) kokonów odstępach 5-12 dniowych. Rozwój zarodkowy w najdogodniejszych warunkach temperatury 27-28 stopni trwa 34 dni, w temperaturze 17-18 stopni rozwój przedłuża się do 88 dni. Gdy temperatura spada do 12 stopni, rozwój całkowicie ustaje. Larwa przechodzi 6 wylinek. W temperaturze pokojowej rozwój larwy trwa ponad 1,5 roku. W mniej korzystnych warunkach może przeciągnąć się do 4 lat. Gdy temperatura spada do 7 stopni lub podnosi się do 43 stopni, larwy giną. Dorosłe samice żyją do 2 lat, samce do roku. Gdy temperatura otoczenia spada do 5 stopni lub podnosi się do 45 stopni postacie dorosłe giną.

Szkodliwość i zwalczanie:
Przybyszka amerykańska utrzymuje się zwykle tylko na parterze lub ciepłych piwnicach. Rzadko przedostaje się na wyższe piętra. W ciepłych krajach czyni większe szkody w młynach. Ma również znaczenie epidemiologiczne. Zwalczanie odbywa się przy użyciu kontaktowych i pokarmowych preparatów chemicznych.