KONTAKT Z NAMI:
tel. 509 257 052
email: biuro@dedede.pl
 
Skórnik słoniniec (Dermestes lardarius )

Dermestes lardarius L. Skórnik słoniniec

Budowa:
Długość ciała to 7 do 9 mm, barwa brązowa-czarna. Przednie połowy okrywy objęte szarym pasemkiem, którego tylny brzeg jest zygzagowaty. Na szarym tle pasemka znajduje się 6 ciemnych punktów. Na przedpleczu kępki żółtych włosków tworzą plamki na ciemnym tle. Chrząszcze dobrze fruwają, jednak czynią to zwykle tylko w okresie godowym.
 

Występowanie:
Przypuszczalną ojczyzną skórnika słonińca jest Europa Środkowa, skąd rozprzestrzenił się na cały świat. Często spotykany, można go spotkać na wysuszonych szczątkach zwierzęcych, w gniazdach os, ulach, ptasich gniazdach. Występuje magazynach mięsnych, wędzarniach ryb i mięsa. Często występuje w mieszkaniach.
 

Biologia:
Samica skłąda jaja do pokarmu larw kupkami po 5-10. Ogólna liczba jaj złożonych przez jedną samicę nie przekracza 200 szt. Jaja są białe, błyszczące, wydłużone o wymiarach 2,0x0,6 mm. Rozwój zarodkowy w zależności od temperatury trwa 2-12 dni. Larwy po wyjściu z osłon jajowych mają 2,5-3 mm długości, a pod koniec rozwoju są blisko 2 razy dłuższe niż postaci dorosłe. Z wierzchu są brązowe i gęsto pokryte brązowymi długimi włoskami. Spód ciała i granice pomiędzy członami są jasnożółte. Na przedostatnim członie odwłoka dwa masywne haki rogowe zagięte ku tyłowi i dołowi. Młode larwy już na drugi dzień po wyjściu z jaj zaczynają żerować i do przepoczwarzenia nie opuszczają pokarmu. POruszają się szybko i jeszcze w temp. -3 stopni mogą żerować. W temperaturze - 7 stopni żyją w bezruchu przez kilka tygodni. Liczba wylinek zależy od różnych czynników i przeciętnie wynosi 5. Rozwój larw w temperaturze pokojowej trwa 25-30 dni a w temperaturze 28 stopni i w suchym powietrzu 17-24 dni. Poczwarka osiąga 10 mm długości i ma barwę żółtawą. Pokryta jest delikatnymi krótkimi włoskami. Po stronie grzbietowej odwłoka, z przodu i z tyłu każdego członu, znajdują się ząbkowane chitynowe listewki. Przepoczwarzenie odbywa się zwykle w jamce, którą larwa wierci w jakimkolwiel twardym materiale, kości, drewno, korek, skóra, tytoń. Stadium poczwarki w korzystnych warunkach trwa 8-15 dni. W przyrodzie występuje zwykle jedno pokolenie rocznie. Postaci dorosłe żyją kilka miesięcy. Optymalna temperatura rozwoju to 18-20 stopni.
 

Szkodliwość i zwalczanie:
Zarówno larwy , jak i postaci dorosłe atakują wszelkie produkty pochodzenia zwierzęcego. Największe szkody czynią w suszonym i wędzonym mięsie. Chętnie żerują w słoninie, wędzonych rybach, kiełbasie, skórze. Znane są przypadki żerowania w produktach pochodzenia roślinnego jak mąka, kakao, czekolada. Szkody wyrządzają również w takich produktach jak ser, kokony jedwabników, wełna, szczecina. Larwy wyrządzają duże szkody, wiercąc przed przepoczwarzeniem otwory w tytoniu, skórze. Włoski larw mogą powodować objawy alergiczne. Żerując na martwych zwierzętach mogą przenosić zarazki na produkty pokarmowe. Obecność tego szkodnika zdradza jego kał, który w określonych przypadkach może dochodzić do 20 cm(długie nitki).
Gdy szkodnik występuje nielicznie, wystarczy przejrzeć zaatakowany produkt i ręcznie usunąć szkodniki. W przypadku dużego porażenia produktów przez skórnika słonińca wykonuje się zabiegi chemiczne przy użyciu gazu.