KONTAKT Z NAMI:
tel. 509 257 052
email: biuro@dedede.pl
 
Dezynfekcja Dezynsekcja Deratyzacja

Branża Pest control zajmuje się zwalczaniem i/lub regulacją liczebności organizmów niepożądanych (szkodników) w otoczeniu człowieka, jak i monitoringiem ich aktywności. Polskim odpowiednikiem angielskiego terminu Pest control jest DDD czyli Dezynfekcja, Dezynsekcja, Deratyzacja.

W domach, zakładach produkcyjnych i środowiskach miejskich szkodnikami mogą być: gryzonie, ptaki, owady i inne organizmy, współbytujące z ludźmi,  które żywią się, zanieczyszczają i niszczą dobytek bądź negatywnie wpływają na ludzkie zdrowie. Kontrolowanie tych organizmów odbywa się poprzez zastosowanie metod fizycznych, biotechnicznych, biologicznych, mechanicznych oraz chemicznych.

1. Dezynfekcja (syn. odkażanie) jest to zespół czynności mających na celu zniszczenie wszelkich drobnoustrojów: bakterii, wirusów, grzybów oraz ich form przetrwalnikowych. W przeciwieństwie antyseptyki (niszczenie drobnoustrojów na skórze i błonach śluzowych) lub sterylizacji (zabieg usuwający/ niszczący wszystkie mikroorganizmy), dezynfekcja polega na wyeliminowaniu patogenów z przedmiotów oraz powierzchni użytkowych. Materiał po przeprowadzonych zabiegach nie zawsze musi stać się jałowy. Wyróżniamy 2 rodzaje dezynfekcji: zapobiegawczą oraz ogniskową.

Podstawowe czynniki wpływające na skuteczność zabiegu to:

2. Dezynsekcja jest to ogół czynności związanych ze zwalczaniem szkodliwych owadów, zaliczanych do grupy szkodników magazynowych, o znaczeniu sanitarnym, zanieczyszczających żywność lub będących wektorami drobnoustrojów chorobotwórczych. Jednym z elementów dezynsekcji jest również akaryzacja czyli zwalczanie roztoczy (np. roztoczy kurzu domowego, rozkruszków). 

3. Deratyzacja (potocznie nazywana odszczurzaniem) to ogół czynności związanych ze zwalczaniem wszelkich szkodliwych gryzoni, najczęściej myszy i szczurów. Deratyzację przeprowadza się w oparciu o metody mechaniczne, fizyczne, biotechniczne oraz chemiczne. Bardzo ważnym elementem deratyzacji jest monitoring aktywności gryzoni. 

4. Dezodoryzacja – proces usuwania nieprzyjemnych zapachów z pomieszczeń, artykułów codziennego użytku. Najczęściej dezodoryzacji poddawane są pomieszczenia po zmarłych lub te które przesiąknięte są przykrą wonią dymu nikotynowego, jak również samochody.  

 

41-300 Dąbrowa Górnicza
ul. Graniczna 10B
tel. 32 49 44 604, fax 32 49 44 660

40-855 Katowice
ul. Janasa 4
tel. 32 494 47 04