Fumigacja

Fumigacja jest to proces w którym wykorzystuje się związki chemiczne, tzw. fumiganty. Związki te w określonych warunkach temperatury i ciśnienia utrzymują się w stanie gazowym, w stężeniu wystarczającym do zabicia określonego szkodliwego organizmu. Fumiganty działają jako gaz w ścisłym tego słowa znaczeniu.
Dyfundują one jako oddzielne cząstki, co pozwala im przenikać w traktowany produkt i dyfundować z niego z powrotem.
Są szeroko stosowane do zwalczania owadów i innych organizmów szkodliwych.
Ze względu na swoje wyjątkowe własności i znaczne możliwości adaptacji techniki fumigacyjnej, związki te często zapewniają skuteczne i ekonomiczne eliminowanie szkodników w takich warunkach, gdzie inne metody zwalczania są niemożliwe do zastosowania. W wielu przypadkach zabieg może być wykonany na porażonym produkcie bez konieczności jego poruszania.

Miejsca i obiekty w których wykonujemy nasze usługi:

  • Dezynsekcja drewna wyrobionego (obiekty zabytkowe, sakralne, meble, itp.)
  • Fumigacja naczep samochodowych, wagonów kolejowych
  • Fumigacja silosów
  • Fumigacja produktów rolno-spożywczych
  • Fumigacja pustych obiektów
  • Zlecenia nietypowe
OFERTA

ZADZWOŃ DO NAS
509 257 052

LUB NAPISZ E-MAIL