KONTAKT Z NAMI:
tel. 509 257 052
email: biuro@dedede.pl
 
Zwalczanie mącznika młynarka

Skontaktuj się z naszym specjalistą i zapoznaj się z ofertą zwalczania mącznika młynarka.

tel. 509 257 052

Mącznik Młynarek (Tenebrio Molitor)
Jeden z największych chrząszczy spotykanych w produktach pokarmowych, ma przeciętnie 15,5 mm długości. Zdobył sobie znaczną popularność dzięki wykorzystywaniu jego larw jako pokarmu dla różnych zwierząt hodowlanych.

Budowa:
Mącznik młynarek ma barwę ciemnobrunatną do prawie czarnej, z tłustym połyskiem. Spód ciała i odnóża zawsze nieco jaśniejsze. Głowa węższa niż przedplecze. Ostatni człon czułków dłuższy niż przedostatni., przy czym tak długi jak jego szerokość. Okrywy ponad dwa razy dłuższe niż ich łączna szerokość. Skrzydła dobrze rozwinięte. O zmroku chętnie fruwają. Dymorfizm płciowy słabo zaznaczony. Samce nieco mniejsze niż samice.

Występowanie:
Gatunek kosmopolityczny. Pospolity w młynach, piekarniach, przechowalniach i mieszkaniach, jednak niezbyt liczny. W przyrodzie spotykany pod korą drzew, w ptasich gniazdach i gołębnikach. W Polsce bardzo często spotykany.

Biologia:
Samiczki w kilkanaście dni po wyjściu z poczwarki, zwykle w maju-czerwcu, zaczynają skłądać jaja. Kopulacja może się powtarzać 2-3 razy. Okres składania jaj trwa około 1-1,5 miesiąca, w niekorzystnych warunkach przedłuża się do kilku miesięcy. Samiczka składa maksymalnie 40 jaj dziennie, łącznie ok 200 sztuk. W temperaturze poniżej 14 stopni skłądanie jaj ustaje. Rozwój jaja w temperaturze 20 stopni trwa 10-11 dni, w temperaturze 30 stopni 4-6 dni. Larwy mącznika po wyjściu z jaj mają 3 mm długości, ciało długie, głądkie, błyszczące,początkowo jasnożółte, później żółtobrązowe. W końcu rozwoju osiągają do 28 mm długości. Trzy pary masywnych odnóży wspiera przy poruszaniu się wysuwalny tylny odcinek jelita. Rozwój larwy jest powolny. W temperaturze pokojowej trwa 1-1,5 roku. W temperaturze optymalnej 25-27 stopni trwa 6-8 miesięcy. Powyżej 32 stopni rozwój ustaje. W trakcie rozwoju larwa przechodzi 9-14 wylinek, a w bardzo niekorzystnych warunkach więcej. Wilgotność powietrza i pokarmu wywiera nieznaczny wpływ na rozwój larw, które żerują również w zupełnie suchych produktach. Larwy mącznika są bardzo wytrzymałe na głód. Zupełny brakpokarmu znoszą do 9 miesięcy.
Rozprostowana poczwarka ma 12-19 mm długości. Po bokach członów odwłokowych znajdują się wyrostki. Ostatni człon odwłoka zakończony widlasto. W stadium poczwarki przy wilgotności powietrza równej 60 % w temperaturze 25 stopni chrząszcz przebywa 9 dni, w temp. 15 stopni 30 dni. Rozwój jednego pokolenia w warunkach najkorzystniejszych trwa 281 dni, a w niekorzystnych 629 dni. Postaci dorosłe żyją ok 77 dni. Stronią od światła, nie mniej jednak w letnie wieczory chrząszcze wlatują do oświetlonych mieszkań.
Mącznik młynarek wykazuje dużą odpornośc na niskie temperatury. W temp. - 1 do 2 stopni larwy żyją 7 miesięcy. W temperaturze - 15 stopni larwy żyją ponad trzy tygodnie.

Szkodliwość i zwalczanie:
Postaci dorosłe i larwy żerują w ziarnie zbóż i jego przetworach. Mogą jednak odżywiać się również innymi produktami roślinnymi, także suszonym mięsem. Postaci dorosłe w przechowalniach spotyka się od połowy czerwca do jesieni. Gdy zapasy przechowywane są dłuższy czas szkody mogą być znaczne. Normalnie ze względu na powolny rozwój nie stanowi poważnej groźby dla przechowywanych produktów. Z uwagi jednak na dużą wytrzymałość na niską wilgotność może występować nawet w produktach przechowywanych prawidłowo. Najbardziej uciążliwy w składach mąki i piekarniach, gdzie powoduje zanieczyszczenia.
Z porażonych zapasów mąki dość łatwo usunąć owada poprzez odsiew. W większych pomieszczeniach na ogół wystarczają zabiegi profilaktyczne i utrzymywanie należytego stanu gigieny. W poważniejszych przypadkach stosuje się fumigację.

Wrogowie naturalni:
Roztocz Caloglyphus mycophagus Megnin.

zwalczanie mącznika młynarka zwalczanie mącznika młynarka
 

 

41-300 Dąbrowa Górnicza
ul. Graniczna 10B
tel. 32 49 44 604, fax 32 49 44 660

40-855 Katowice
ul. Janasa 4
tel. 32 494 47 04