KONTAKT Z NAMI:
tel. 509 257 052
email: biuro@dedede.pl
 
Zwalczanie omacnicy, moli, mklików

Skontaktuj się z naszym specjalistą i zapoznaj się z ofertą zwalczania moli spożywczych, ubraniowych, mklików.

tel. 509 257 052

Opis i charakterystyka gatunków:
Molowate
Omacnicowate
Mkliki

Molowate

Do molowatych należą bardzo drobne motyle o rozpiętości skrzydeł do 15 mm. Charakteryzują się szczątkowym aparatem gębowym. Skrzydła przednie są lancetowate, o zaokrąglonym wierzchołku, na końcu nieco rozszerzone, najczęściej szare lub szarobrunatne. Gąsienice żerują w produktach pochodzenia roślinnego i zwierzęcego (ziarno, nasiona, suszone owoce, grzyby, tkaniny, futra) W warunkach naturalnych spotyka się je w gniazdach ptaków, w spróchniałym drewnie, hubach. W magazynowanym ziarnie zbóż i innych nasionach występuje kilka gatunków motyli z rodziny molowatych. Największe szkody wyrządza mól ziarniak.

Mól ziarniak (Nemapogon granellus L.)
Długość ciała od 6-8 mm a rozpiętość skrzydeł od 9-14 mm. Skrzydła przednie wąskie, szare lub białawe. Na ich powierzchni występują ciemne, nieregularne plamy. Tylne skrzydła szarawe i przyciemnione na końcach. Tułów i odwłok białe.
Motyle aktywne w nocy. Samica składa wtedy jaja na produkty pokarmowe pojedynczo lub w niewielkich grupach. Rozwój embrionalny trwa w warunkach magazynowych 1-14 dni. Rozwój gąsienic trwa 2-4 miesiące. Przed przepoczwarzeniem gąsienice opuszczają porażony produkt w poszukiwaniu szczelin i kryjówek. Przy silnym porażeniu pryzmy ziarna są pokryte grubą warstwą przędzy mola ziarniaka. Przepoczwarzenie odbywa się w szczelinach podłóg i różnych zakamarkach.
W Polsce mól ziarniak jest pospolity. Najczęściej poraża nasiona roślin strączkowych, zboża, sporysz, pasze, suszone grzyby, suszone owoce.

Mól włosienniczek (Tineola biseliella Humm.)
Rozpiętość skrzydeł ok 15 mm. A długość ciała wynosi 7-9 mm. Głowa, tułów i przednie skrzydła są szarożółte, silnie połyskujące. Tylne skrzydła są nieco jaśniejsze. Jaja owalne, białe z drobną sieteczką na powierzchni. Gąsienica po wyjściu z jaja ma długość 1 mm. i jest białoczerwona z brązową głową pokryta szczecinkami. Samice składają jaja bezpośrednio na materiale, który posłuży larwom za pokarm. Motyle żyją około jednego miesiąca i wykazują aktywność tylko w nocy. Mól włosienniczek to szkodnik pospolity, spotykany w mieszkaniach na tkaninach wełnianych, bawełnianych, jedwabnych, futrach, pierzu, sporadycznie występuję w ziarnie zbóż.

Omacnicowate

Motyle z wydłużonym ciałem i małą głową. Odnóża mają cienkie i długie a skrzydła w zarysie trójkątne. Skrzydła przednie z wyraźnym rysunkiem są gęsto pokryte łuskami.

Omacnica spichrzanka (plodia interpunctella Hubner)
Omacnica spichrzanka to motyl o rozpiętości skrzydeł 14-18 mm i jest charakterystycznie ubarwiona. Przednie skrzydła u nasady są żółte a pozostała część ciemnoczerwona lub w odcieniach brunatnego z szaroniebieskimi poprzecznymi paskami. Tylne skrzydła szaroniebieskie i prześwitują. Gąsienice zaraz po wyjściu z jaja są białe a potem mogą przybrać barwę zielonkawą, pomarańczową lub czerwoną co jest uwarunkowane pokarmem. Głowa gąsienicy jest brązowa. Motyle żyją w temperaturze pokojowej ok. 14 dni. W optymalnych warunkach temperaturowych rozwój gąsienicy trwa 3 tygodnie. W Polsce występują dwa pokolenia w roku. Szkodnik pospolity jest często spotykamy w ziarnie zbóż i jego przetworach a także w nasionach, ziołach i orzechach.

Mkliki

Do rodziny phycitidae należy wiele gatunków występujących w lokalach gastronomicznych, zakładach spożywczych, magazynach. Motyle są szaro ubarwione z poprzecznymi przepaskami na przednich skrzydłach. Skrzydła są długie i wąskie. Gąsienice przędą nici i żerują w oprzędach. Są barwy brudnobiałej, żółtoszarej i mają wyraźne plamki wokół przetchlinek. Poczwarka jest zaknięta i ukryta wewnątrz kokonu. Osobniki dorosłe wykazują aktywność nocną.

Mklik mączny (Ephestia kuhniella Zeller)
Rozpiętość skrzydeł tego motyla waha się w przedziale 22-25 mm. a długość ciała 1-14 mm. Przednie skrzydła są wąskie, wydłużone barwy szarej, w części nasadowej i wierzchołkowej przybierają ciemne faliste linie. Tylne skrzydła są szerokie, jasnoszare na wierzchołku a na obwodzie przyciemnione. Głowa i tułów są jasnoszare. Jaja owalne mają gładką powierzchnię i długość 0,6 mm. Gąsienice przybierają barwę białą, brudnoróżową lub zielonkawą i są pokryte delikatnymi włoskami. Motyle nie pobierają pokarmu i są aktywne tylko w nocy. W dzień siedzą nieruchomo na ścianach. Jaja składane bezpośrednio na produkty pokarmowe.
Mklik mączny jest najgroźniejszym szkodnikiem przemiału ziarna i szkodnikiem mąki. Spotykany jest również w orzechach i suszonych owocach oraz nasionach strączkowych. Gąsienice zanieczyszczają również produkty spożywcze i uszkadzają sita w młynach.

Mklik próchniczek (Ephestia elutella Hubner)
Motyle o rozpiętości skrzydeł w przedziale 16-22 mm. i długości 8-11 mm. Przednie skrzydła są szaroniebieskie lub brązowoszare z dwoma jasnymi poprzecznymi paskami. Samce u podstawy przednich skrzydeł wyróżnia pęczek jasnych włosków. Tylne skrzydła jasnoszare. Głowa i tułów są jasnoszare lub popielate. Osobniki dorosłe żyją kilka dni i nie pobierają pokarmu.. Samica składa ok. 150 jaj. Gąsienice po wyjściu z jaj wytwarzają oprzęd w dużych ilościach. Żerują w kokonie. Czas rozwoju zależy od temperatury. Gatunek rozwija się w przetworach zbożowych, ziarnie zbóż, suszonych ziołach i owocach a także tytoniu, papryce i migdałach
Wykonujemy usługi zwalczania omacnic, mklików i moli w zakładach spożywczych, magazynach oraz w mieszkaniach prywatnych.

 

41-300 Dąbrowa Górnicza
ul. Graniczna 10B
tel. 32 49 44 604, fax 32 49 44 660

40-855 Katowice
ul. Janasa 4
tel. 32 494 47 04