Ochrona przed szkodnikami


Wdrażamy procedury zabezpieczeń obiektów przed szkodnikami zgodnie z systemami:

HACCP, IFS/BRC, AIB, ISO

Zabezpieczenie Państwa obiektu przed szkodnikami rozpoczyna się od tzw. Inspekcji Zerowej obiektu. Nasz pracownik podczas wizyty dokona gruntownej oceny całego obiektu pod względem bytowania i ryzyka przenikania szkodników na teren zakładu, w tym: wszystkich pomieszczeń produkcyjnych, magazynowych, socjalnych oraz terenu wokół Zakładu. Wszystkie spostrzeżenia zostaną zapisane w raporcie z "zerowej" inspekcji zakładu, a uwagi dotyczące ewentualnych nieprawidłowości na liście działań korygujących. Inspekcja "zerowa" Państwa Zakładu jest bezpłatna.


Do prawidłowej kontroli i monitorowania aktywności szkodników, niezbędne są urządzenia rejestrujące tzw. "stacje bajtowe", które rozmieścimy na terenie Państwa Zakładu bezpłatnie. Stworzymy również Program Zwalczania Szkodników zawierający opisane procedury, które, jeśli będą systematycznie stosowane, zabezpieczą teren i budynki Zakładu przed: 

      -owadami biegającymi
      -owadami latającymi
      -szkodnikami magazynowymi
      -gryzoniami
      -ptakami

      -innymi szkodnikami

Celem "Programu zwalczania szkodników" jest określenie zasad wdrożenia szeroko zakrojonych działań profilaktycznych i interwencyjnych mających na celu niedopuszczenie do migracji szkodników na teren Zakładu oraz do zasiedlenia jego budynków, a także stworzenie takiego środowiska na terenie i w budynkach Zakładu, w którym szkodniki nie będą przebywać.

Urządzenia monitorujące aktywność szkodników:

 

     KARMNIKI DERATYZACYJNE

         


     
PUŁAPKI ŻYWOŁOWNE

    

     
STACJE MONITORUJĄCE AKTYWNOŚĆ OWADÓW BIEGAJĄCYCH

 

   


     
STACJE MONITORUJĄCE AKTYWNOŚĆ SZKODNIKÓW MAGAZYNOWYCH   
 LAMPY OWADOBÓJCZE

        

Poprawne działanie systemu zwalczania szkodników wymaga stałej kontroli zamontowanych urządzeń monitorujących, a w przypadku przekroczenia dopuszczalnych limitów krytycznych wyznaczone zostaną działania korygujące. Wszystkie szczegóły dotyczące zabezpieczeń, oraz czasów przeglądu urządzeń monitorujących zostają uzgodnione między stronami indywidualnie.

 

Usługi monitorowanego zwalczania szkodników świadczymy dla klientów na terenie aż 9 województw! śląskie, małopolskie, opolskie, dolnośląskie, świętokrzyskie, wielkopolskie, mazowieckie, warmińsko-mazurskie, pomorskie

OFERTA

ZADZWOŃ DO NAS
509 257 052

LUB NAPISZ E-MAIL