KONTAKT Z NAMI:
tel. 509 257 052
email: biuro@dedede.pl
 
Powszechna akcja deratyzacji

Powszechna akcja odszczurzania polega na ograniczaniu liczby gryzoni w nieruchomościach gminnych. W zależności od regionu Polski akcja odbywa się raz lub dwa razy w ciągu roku, na wiosnę i jesienią. Termin nie został wybrany przypadkowo, bowiem w tym czasie gryzonie są najbardziej aktywne. Jest to okres zmieniającej się pogody związanej ze zmianą pór roku. Powszechna akcja odszczurzania jest regulowana prawnie poprzez Ustawę z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz miejscowe Uchwały a podawana do publicznej informacji w ramach Obwieszczenia.

Akcja polega na jednoczesnej deratyzacji całego obszaru, np. obszaru całego miasta lub powiatu. W ciągu określonego terminu-przeważnie jest to od 14 do 30 dni, właściciele nieruchomości  są zobowiązani do zlecenia akcji deratyzacyjnej wyspecjalizowanemu zakładowi usług DDD lub wykonać deratyzację fachowo we własnym zakresie.


Jak to zrobić prawidłowo?
Trutka powinna być rozłożona w miejscach pojawiania się gryzoni czyli: śmietnikach, piwnicach, na strychach, na składowiskach i wszystkich innych miejscach w których możliwe jest przebywanie gryzoni. Należy przy tym pamiętać, że podczas akcji odszczurzania, miejsca w których wykładana jest trutka powinny być wolne od odpadków organicznych, pokonsumpcyjnych itp. Preparaty używane do deratyzacji powinny być zatwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia lub posiadających atest Państwowego Zakładu Higieny.

Przy samodzielnym wykonywaniu odszczurzania nieruchomości należy pamiętać, że trutka musi być wyłożona w sposób właściwy, nie może zagrażać ludziom i zwierzętom, należy przetrzymywać rachunek za zakupiony preparat oraz sporządzić ocenę skuteczności działań. Po wykonanej deratyzacji zużyty preparat oraz martwe gryzonie należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Zleć nam wykonanie miejskiej deratyzacji
Przy skorzystaniu z usługi deratyzacji w naszej firmie mają Państwo pewność, że zostaną spełnione wszystkie warunki nakładane przez Ustawodawcę. Deratyzacja zostanie wykonana fachowo w atrakcyjnej cenie i otrzymają Państwo odpowiedni protokół który będzie można okazać podczas kontroli.


Gdzie świadczymy usługi?
Usługi zwalczania gryzoni wykonujemy na terenie całej aglomeracji śląskiej. W uzasadnionych przypadkach dojeżdżamy w dowolnie wskazane miejsce na terenie całego kraju!

Skontaktuj się z naszym specjalistą i umów się na deratyzację swojej nieruchomości.

Wiśniewski Pest Control              Wiśniewski Pest Control

 

41-300 Dąbrowa Górnicza
ul. Graniczna 10B
tel. 32 49 44 604, fax 32 49 44 660

40-855 Katowice
ul. Janasa 4
tel. 32 494 47 04