KONTAKT Z NAMI:
tel. 509 257 052
email: biuro@dedede.pl
 
Program zwalczania szkodników

Program zwalczania szkodników podzielony jest na etapy i musi być dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego obiektu. Jest to zbiór procedur opartych na ocenie ryzyka występujących lub mogących wystąpić szkodników. Tworzona przez nas dokumentacja jest odpowiednia dla systemów HACCP(GMP/GHP), IFS/BRC, AIB, TQM, ISO 22000, YUM! Korzystając z naszych usług mają Państwo pewność, że audyt zgodności czy kontrola SANEPID’u lub Inspekcji Weterynaryjnej wypadnie pomyślnie. 


 

Etapy realizacji Programu Zwalczania Szkodników

 

Audyt zerowy
Przed przystąpieniem do realizacji monitoringu szkodników niezbędna jest wizyta naszego specjalisty w zakresie kontroli szkodników. Wizyta jest nazwana potocznie "audytem zerowym". Podczas audytu, zapoznajemy się z obiektem i wymaganiami klienta. Sprawdzamy obiekt pod kątem bytowania i ryzyka przenikania szkodników. Sprawdzony jest teren teren zewnętrzny a także wszystkie budynki i infrastruktura. Wynik audytu zerowego omawiany zostaje z właścicielem lub kierownictwem obiektu. Na tym etapie zostaje przygotowana oferta z propozycją współpracy w zakresie monitorowanego zwalczania szkodników.

Ocena ryzyka (risk assessment)
Następnym etapem realizacji programu zwalczania szkodników jest wprowadzenie niezbędnych procedur opisujących wszystkie działania związane z kontrolą szkodników. Do prawidłowego przygotowania procedur ochrony przed szkodnikami, musi zostać oszacowane ryzyko pojawiania się szkodników na terenie zakładu oraz w jego otoczeniu. Dzięki wykonanemu audytowi zerowemu, wiemy jakie gatunki szkodników będą podlegać kontroli i jakich urządzeń bądź metod trzeba użyć w celu kontroli danej populacji.

Montaż urządzeń monitorujących aktywność szkodników
Są to urządzenia dzięki którym uzyskujemy możliwość monitorowania liczby i populacji poszczególnych szkodników.

Rodzaje urządzeń:

 

monitoring ddd


Monitoring szkodników
Dokładny monitoring szkodników to długofalowy proces sprawdzania reakcji i presji szkodników w danym otoczeniu. Dzięki sprawdzaniu aktywności szkodników w określonych odstępach czasu i ich analizie, jesteśmy w stanie przewidzieć kiedy określona grupa szkodników pojawi się w monitorowanym przez nas terenie. Wiedza uzyskana w ten sposób powinna być wykorzystana do planowania zabiegów takich jak: dezynsekcja i deratyzacja żeby utrzymać obiekt i jego otoczenie wolne od szkodników.


Skontaktuj się z naszym specjalistą i zapoznaj się z ofertą monitoringu DDD i ochrony przed szkodnikami.

Wiśniewski Pest Control              Wiśniewski Pest Control

 

41-300 Dąbrowa Górnicza
ul. Graniczna 10B
tel. 32 49 44 604, fax 32 49 44 660

40-855 Katowice
ul. Janasa 4
tel. 32 494 47 04