KONTAKT Z NAMI:
tel. 509 257 052
email: biuro@dedede.pl
 
Zwalczanie skórnikowatych

Skontaktuj się z naszym specjalistą i zapoznaj się z ofertą zwalczania szubaka smirnova i innych szkodników z rodziny skórnikowatych

tel. 509 257 052

Skórnikowate-Dermestidae

Do rodziny skórnikowatych należą różnej wielkości chrząszcze o wydłużonym, owalnym ciele, przeważnie pokryte włoskami lub łuskami. U większości gatunków na niewielkiej głowie, zagiętej w dół i przykrytej przedpleczem, oprócz oczu złożonych na środku czoła znajduje się małe brązowe przyoczko. Skórnikowate to owady latające. Czułki składają się z 10-11 członów oraz 3-członowej buławki, stopy na odnóżach są 5-członowe.

Larwy posiadają mocny narząd gębowy, ich ciało pokryte jest długimi włoskami. Zarówno dorosłe jak i larwy gdy wyczują niebezpieczeństwo-nieruchomieją, a czułki i nogi zostają schowane w specjalne zagłębienia. Niektóre gatunki przystosowały się do życia w pomieszczeniach i stanowią duże niebezpieczeństwo dla magazynów.
W Polsce żyje około 40 gatunków tego chrząszcza. Do najważniejszych zaliczamy:

-Skórniki
-Szubaki
-Mrzyki

Skórniki – Dermestes

Duże polifagiczne chrząszcze. Gatunki magazynowe, nie posiadające charakterystycznego dla tej rodziny przyoczka na głowie, a 3-członowe buławki są wyraźnie oddzielone. Samce, w odróżnieniu od samic, na trzecim lub trzecim i czwartym segmencie odwłoka mają charakterystyczne kępki włosów.
Larwy są silnie owłosione i nieco węższe ku tyłowi. Mają 6-członowe czułki i po 6 pojedynczych oczek z obu stron głowy. U niektórych gatunków występują na ostatnim członie odwłoka 2 zakrzywione rogowe kolce. Poczwarkaformuje się zazwyczaj w ostatnim oskórku larwalnym, pękniętym po stronie grzbietowej. Z gatunków magazynowych 4 gatunki żerują w artykułach żywnościowych.

-Skórnik słoniniec
-Skórnik kolczatek
-Skórnik peruwianek
-Skórnik natrupek

Skórnik słoniniec (Dermestes lardarius L.)
Najpospolitszy gatunek skórników. Długość ciała 7-9mm. Ciało brązowo-czerwone z czarnym przedpleczem, pokryte kępkami szarożółtych włosków tworzącymi palamki na ciemnym tle. Pokrywy skrzydeł od nasady do połowy długości są gęsto pokryte takimi samymi włoskami, tworzącymi pasemko, którego tylny brzeg jest ząbkowany. Na tle pasemka na każdej pokrywie widoczne są trzy ciemne punkty. Tylna część pokryw ma barwę czarną. Spód ciała jest szary i owłosiony. Chrząszcze posiadaja zdolność latania-czynia to w okresie godowym.

Pożywienie: przetwory pochodzenia zwierzęcego(szynka, słonina, kiełbasa, suszone pęcherze, jelita). Niszczy skóry, łój, mączkę mięsną i rybną, wosk pszczeli, kokony jedwabnicze, ser, wełnę itp. Zdarza się, że atakuje produkty roślinne: kakao, czekoladę, mokę.

W ogrzewanych pomieszczeniach magazynowych w każdej porze roku występują wszystkie stadia rozwojowe. Samica składa jaja kupkami do pokarmu. Ich ilość nie przekracza 200 szt. Jaja są błyszczące, białe, cylindryczne, wydłużone, na końcach zwężone i zagięte. Długość 2mm, szerokość 0,6 mm. Ich rozwój w zależności od temperatury trwa 2-12 dni. Po 24-48 godzinach wylęgają się larwy o długości 2,5-3mm. Rzymają się skupione i nie opuszczają podłoża aż do chwili przepoczwarzenia. Żerując pozostawiają kiełbaskowe odchody. Stadium larwalne trwa ok 2 miesięcy.. Pod koniec rozwoju osiągają długość do 20mm. Z wierzchu są jasnobrązowe i gęsto pokryte długimi brązowymi włoskami. Z czasem ciemnieją a owłosienie staje się czerwonobrunatne. Spód ciała jest jasnożółty. Na odwłoku widoczne są dwa mocne haki rogowe zagięte ku tyłowi i dołowi. W celu przepoczwarzenia larwy wgryzają się w głąb spożywanych artykułów gdzie sporządzają kolebki z odchodów i cząstek pokarmowego podłoża. Poczwarka osiąga długość 10mm, jest kremowa i pokryta delikatnymi, krótkimi włoskami. Żeby się przepoczwarzyć larwa wierci otworki w różnorodnym twardym materiale np: kości, korek, drewno, skóra, kreda, kable elektryczne itp. W rzadkich przypadkach i w środowisku wilgotnym przepoczwarzenie może się odbyć na powierzchni pokarmu. Pełny rozwój od jaja do chrząszcza trwa 50 dni.
Włoski larw mogą powodować objawy alergiczne w postaci pokrzywki, podrażnień dróg oddechowych itp. Ponieważ skórnik słoniniec żeruje także na zwłokach zwierzęcych, może być roznosicielem bakterii i zarażać artukuły żywnościowe.

zwalczanie skórników, skórnik słoninieczwalczanie skórników, skórnik słoniniec

Skórnik kolczatek (Dermestes maculatus degeer)
Ciało chrząszcza ma barwę ciemnoszarą i długość 5,5-10 mm. Brzegi przedplecza i głowy oraz osłona od strony brzusznej są gęsto pokryte białymi włoskami. Na końcu okryw znajdują się małe kolce. Owad kosmopolityczny, pochodzenia europejskiego, pospolity. W Polsce często spotykany w magazynach i na statkach.

Samica składa jaja do pokarmu przyszłej larwy. Rozwój larwalny jaja trwa kilka dni. Wyrośnięta larwa ma ok 15 mm długości i barwę ciemnobrązową z brązowymi włoskami. Spód ciała i pasemko wzdłóż grzbietu są jasnożółte. Larwa linieje średnio 6-7 razy, a całkowity rozwój w średnich warunkach temperaturowych odbywa się w ciągu 40-60 dni. Wyrządza podobne szkody jak skórnik słoniniec.

Skórnik natrupek (dermestes frischii Kugelann)

Wyrządza szkody wyłącznie w produktach żywnościowych.
Długość chrząszczyka osiąga 6-10 mm. Zabarwiony jest na ciemnobrązowo. Głowa pokryta po bokach białymi włoskami, a pośrodku głowy znajdują się 2 plamki z jaśniejszych włosków. Na przedpleczu jasnożółte włoski tworzą półkoliste ząbkowane pasemko otaczające przedplecze od przodu.

Samica składa 60 jaj kupkami po 2-4 jaja w kupce. Po 2-3 dniach wylęgają się larwy, które w odstępach 2-3 dniowych przechodzą zwykle 5 linień. Cały rozwój larwalny przebiega w ciągu 22-50 dni. Na kilka dni przed przepoczwarzeniem larwa opuszcza pokarm na którym żeruje i szuka odpowiedniego materiału takiego jak drewno, korek, tynk itp. do wykonania otworu dla poczwarki.

Postacie dorosłe zjawiają się przeważnie na wiosnę. Wyrządzają szkody w różnych produktach pochodzenia zwierzęcego i roślinnego. Atakują głównie suszone i wędzone ryby

Szubaki – Attagenus

Do rodziny skórnikowatych nalezą również szubaki. Szkodniki polifagiczne, powodują duże szkody w magazynach. Do szubaków należą szkodniki skór, futer i wełny. Niektóre gatunki żywią się również produktami spożywczymi jak: mięso, mąka, zioła. Występują także w młynach oraz przechowalniach. Spotykane również na martwych zwierzętach. Postacie dorosłe są czarne z białymi plamkami, pokryte delikatnymi, czarnymi włoskami. Długość osobników spośród gatunków tego rodzaju nie przekracza 6mm. Samce są mniejsze od samic, a ostatni człon buławki mają silnie wydłużony.

-Szubak dwukropek
-Szubak ciemny
-Szubak Smirnova

Szubak dwukropek (Attagenus pellio L.)
Szubak dwukropek to pospolity szkodnik o długości 3,5-6 mm. Ciało ma kolor ciemnobrązowy i jest silnie owłosione. Na przedpleczu u nasady widoczne trzy białe plamy, a na pokrywach skrzydłowych w ich środku i blisko szwu kolejne dwie większe plamy oraz dwie małe bliżej nasady. Szubak dwukropek jest szkodnikiem kosmopolitycznym. Żyje głównie w skórach zwierząt futerkowych i materiałach wełnianych, czasami w suchym mięsie. Atakuje mąkę, produkty zbożowe, suche zioła itp.

W porze letniej samice przelatują z kwiatów do pomieszczeń magazynowych, gdzie wyszukują odpowiednie artykuły, które pomogą posłużyć larwom jako pożywienie. Samice składają ok. 50 jaj, z których po 10 dniach wykluwają się larwy o ciele zwężającym się ku końcowi i zakończonym pękiem długich wlokących się za larwą żółtobrunatnych włosków. Larwy po stronie grzbietowej są brunatne a od spodu ciemnożółte. Gęste owłosienie nadaje charakterystyczny połysk. Larwy osiągają do 9 mm.

Przepoczwarzenie następuje w miejscu żerowania a na jesień wychodzą postacie dorosłe. Poczwarka długości 5mm ma kolor żółtawy i jest owłosiona.
Szubak rzadko występuje w większych ilościach w produktach żywnościowych. Larwy czynią pewne szkody głównie w produktach pochodzenia zwierzęcego takich jak: ryby, wędzone mięso, sery i in. W młynach uszkadza gaze na sitach.

Mrzyki – Anthrenus

Do tego rodzaju należą gatunki małe, o zarysie owalnym, z przyoczkami na czole oraz łuskami na pokrywach. Podrażnione lub zaniepokojone nieruchomieją, wtedy nogi i czułki układają sie w specjalnych wyżłobieniach, znajdujących się na spodniej stronie ciała. Postacie dorosłe występują na kwiatach wielu gatunków roślin. Larwy tych chrząszczy powodują niejednokrotnie duże szkoddy w składach i magazynach, niszcząc materiały wełniane, skóry, pierze i inne produkty pochodzenia zwierzęcego.

-Mrzyk krostowiec
-Mrzyk muzealnik
-Mrzyk dziewannowiec

Mrzyk krostowiec (Anthrenus scrohularie L.)
Chrząszcz podłużnie owalny o długości 2-4,5 mm, przedplecze czarne a po bokach białe. Przez środek czarnych pokryw skrzydłowych biegnie wzdłuż szwu przedplecza czerwone lub czerwono-żółte pasemko, a w poprzek pokryw trzy białe, faliste i przerywane pręgi. Strona brzuszna owada jest biała. Białe i delikatne, o miękkiej skórce jaja, długości do 1,5 mm, na przednim końcu zaopatrzone w szczecinki, są składane w małych ilościach w szparkach podłóg i szczelinach budynków.

Po upływie kilku dni w sprzyjających warunkach wylęgają się z nich larwy o ciemnobrunatnym ciele, pokryte gęstym, czarnym włosem. Na tylnym końcu boków znajdują się 3 pęczki dłuższych włosów strzałkowych, członowatych, podnoszących się przy podrażnieniu. Larwy trzymają się miejsc osłoniętych, tak że przez dłuższy czas mogą być nie zauważone. Okres ich rozwoju zależy od istniejących warunków, jest bardzo zmienny. Przeciętnie występuje 6 linień a wyrośnięta larwa osiąga długość do 6 mm.

Poczwarki mrzyka krostowca są pękate, żółte, pokryte krótkimi włosami. Pozostają przeważnie w ostatniej skórce larwalnej. Stadium poczwarki trwa ok. 2 tygodni. W przeciętnych warunkach naszego klimatu rozwój jednego pokolenia w magazynach trwa 10-11 miesięcy. W pomieszczeniach ciepłych mogą występować 2 pokolenia rocznie.
Chrząszcze dorosłe są światłolubne. Samice po złożeniu jaj chętnie lecą do światłą. Dlatego spotykają się je często na parapetach okiennych, skąd odlatują przez okna, aby osiągnąć nakwiatach. szkodnik polifagiczny, niezależnie od pokarmu pochodzenia zwierzęcego, żywi się także pokarmem roślinnym (ziarno zbóż i jego przetwory oraz suszone owoce i zioła). Głównie żeruje na dywanach, skórach, futrach, włosiu itp.

Mrzyk muzelanik (Anthrenus verbasci L.)
Długość ciała tego chrząszcza wynosi 1,8-3,2 mm. Z wierzchu brązowy, ma 3 białawe plamy, tworzące boczne kąty, a na czarnym przedpleczu tylną krawędź białą. W poprzek okryw skrzydłowych pokrytych brunatną łuską, biegną 3 faliste, białawe pręgi. Spód ciała jest biały. Chrząszcz kosmopolityczny.

W pomieszczeniach zamkniętych występuje na ogół jedno pokolenie rocznie. Larwy są szersze na tyle niż przodzie, są silnie pokryte jasnobrązowymi włoskami. Na końcu ciała mają trzy pary pęczków grubszych szczecinek. Włosy strzałkowe mają krótkie ostrza. Podrażniona larwa układa swoje szczecinki wachlarzowato.

zwalczanie mrzyków, mrzyk muzealny

 

 

41-300 Dąbrowa Górnicza
ul. Graniczna 10B
tel. 32 49 44 604, fax 32 49 44 660

40-855 Katowice
ul. Janasa 4
tel. 32 494 47 04