KONTAKT Z NAMI:
tel. 509 257 052
email: biuro@dedede.pl
 
Deratyzacja

ZauważyÅ‚eÅ› w Twojej piwnicy, budynku mieszkalnym czy też budynku gospodarczym obecność nieproszonych goÅ›ci – gryzoni, myszy lub szczurów? Ich wystÄ™powanie jest niestety zwiÄ…zane z dziaÅ‚alnoÅ›ciÄ… i życiem czÅ‚owieka, gdyż to wÅ‚aÅ›nie w pobliżu ludzkich siedzib najchÄ™tniej znajdujÄ… one pokarm i sprzyjajÄ…ce okolicznoÅ›ci do zasiedlenia. PamiÄ™tajmy, iż gryzonie mogÄ… przystosowywać siÄ™ niemalże do każdych warunków. Jedynym ratunkiem przed plagÄ… gryzoni, czyli myszy i szczurów jest profesjonalnie przeprowadzona deratyzacja.


Szkodliwość
Choć zazwyczaj myszy kojarzÄ… nam siÄ™ z milutkimi, maleÅ„kimi stworzonkami zjadajÄ…cymi ser to tak naprawdÄ™ ich przebywanie w pomieszczeniach może wyrzÄ…dzić ogromne szkody. Podobnie wyglÄ…da sytuacja w przypadku szczurów. Szczur w domu to zapowiedź zmartwieÅ„ i kÅ‚opotów, zaczynajÄ…c na uszkodzeniach mebli, przegryzionych kablach elektrycznych czy rurach wodociÄ…gowych, na wielu groźnych chorobach skoÅ„czywszy.  Nawet nie przypuszczamy, iż gryzonie, a w szczególnoÅ›ci szczury, przenoszÄ… ponad 60 groźnych chorób, np. gorÄ…czkÄ™ szczurzÄ…, leptospirozÄ™ (chorobÄ™ Weila), salmonellozy, dżumÄ™, wÅ‚oÅ›nicÄ™. Szczury i myszy swoimi odchodami i Å›linÄ… mogÄ… zanieczyszczać produkty spożywcze, ponadto czÄ™sto zdarza siÄ™, iż też szkodniki atakujÄ… zwierzÄ™ta domowe, a nawet ludzi. Zarówno szczury, jak i myszy wychodzÄ… na poszukiwanie żywnoÅ›ci po zmierzchu, dlatego gdy przypadkowo spotkamy je na swojej drodze, to znaczy, iż ich populacja jest duża, a gryzonie potrzebujÄ… pożywienia.


RozwiÄ…zanie
Oferujemy niezwykle szybkie i skuteczne odszczurzanie. Wieloletnie doÅ›wiadczenie pozwala na przeprowadzenie efektywnej deratyzacji, która jednoczeÅ›nie bÄ™dzie bezpieczna dla domowników. Z naszÄ… pomocÄ… w krótkim czasie pozbÄ™dziecie siÄ™ niechcianych i niebezpiecznych lokatorów, by w koÅ„cu bez strachu móc swobodnie korzystać z piwnic czy innych pomieszczeÅ„.

Specjalizujemy siÄ™ w wykonywaniu trudnych zabiegów odszczurzania dla firm branży spożywczej, przemysÅ‚owej oraz sektora rolniczego. Wykonujemy również usÅ‚ugi usuwania gryzoni z mieszkaÅ„ i domów prywatnych.

likwidujemy nastÄ™pujÄ…ce gryzonie (kliknij na szkodnika i przejdź do odpowiedniego dziaÅ‚u) 

zwalczanie myszy, deratyzacjazwalczanie gryzoni, deratyzacja, szczur wędrowny

 


Jak działamy?
Jako profesjonalna firma deratyzacyjna, do zwalczania gryzoni stosujemy antykoagulanty I i II generacji - rodentycydy chroniczne, wywoÅ‚ujÄ…ce Å›mierć gryzonia po upÅ‚ywie kilku dni od momentu zjedzenia. DziÄ™ki temu inne gryzonie nie kojarzÄ… trutki z miejscem wyÅ‚ożenia, co pozwala na jej pobór w sposób ciÄ…gÅ‚y, aż do momentu likwidacji caÅ‚ej populacji. Wykorzystywane przez naszÄ… firmÄ™ preparaty do deratyzacji zawierajÄ… bardzo gorzkÄ… substancjÄ™, która zapobiega przed przypadkowym spożyciem przez ludzi. Preparaty majÄ… rożne formy i postacie użytkowe, o wyborze wÅ‚aÅ›ciwego decydujemy po:

-szczegóÅ‚owym zapoznaniu siÄ™ z miejscem, które ma zostać objÄ™te deratyzacjÄ…
-identyfikacji gryzoni
-rozpoznaniu zagrożeń jakie stanowić może preparat deratyzacyjny

Stosujemy również urzÄ…dzenia do wyÅ‚apywania gryzoni tzw. żywoÅ‚apki i urzÄ…dzenia unicestwiajÄ…ce gryzonie natychmiast (użycie tej metody jest najbardziej humanitarnym sposobem w walce z gryzoniami gdyż zwierzÄ™ nie cierpi).Po zabiegu deratyzacji, wszystkie znalezione martwe osobniki sÄ… przez nas zbierane i utylizowane. ZaufaliÅ›my najlepszym polskim i europejskim producentom preparatów deratyzacyjnych. Stosowane przez firmÄ™ preparaty sÄ… najwyższej jakoÅ›ci i posiadajÄ… atesty Ministerstwa Zdrowia i PaÅ„stwowego ZakÅ‚adu Higieny.


Sprawdź kogo dotyczy obowiązkowa deratyzacja

powszechna akcja deratyzacji
- Wykonujemy usługi w ramach obowiązkowej miejskiej deratyzacji.


Gdzie świadczymy usługi?
Usługi zwalczania gryzoni wykonujemy na terenie całej aglomeracji śląskiej. W uzasadnionych przypadkach dojeżdżamy w dowolnie wskazane miejsce na terenie całego kraju!

Potrzebujesz wsparcia lub konsultacji? Napisz lub zadzwoń.

WiÅ›niewski Pest Control              WiÅ›niewski Pest Control

 

41-300 Dąbrowa Górnicza
ul. Graniczna 10B
tel. 32 49 44 604, fax 32 49 44 660

40-855 Katowice
ul. Janasa 4
tel. 32 494 47 04