KONTAKT Z NAMI:
tel. 509 257 052
email: biuro@dedede.pl
 
Dezynsekcja

Szkodliwość insektów
Nikogo nie trzeba przekonywać, jak uciążliwe i niebezpieczne dla zdrowia mogÄ… być insekty. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, ile chorób mogÄ… przenosić owady wystÄ™pujÄ…ce w budynkach mieszkalnych czy też pomieszczeniach gospodarczych. Przenoszenie wirusów poważnych chorób (takich jak tyfus, czerwonkÄ™, gruźlicÄ™ i inne), dotkliwe pogryzienia, zanieczyszczone jedzenie – to tylko z niektóre z zagrożeÅ„ zwiÄ…zanych z obecnoÅ›ciÄ… dzikich lokatorów w mieszkaniach, zakÅ‚adach produkcyjnych czy lokalach użytkowych. Jeżeli nieproszone owady zagnieździÅ‚y siÄ™ w lokalu gastronomicznym lub zakÅ‚adzie, fabryce czy magazynie, w którym wytwarzana lub przechowywana jest żywność, to może mieć to dramatyczne skutki dla reputacji firmy i zdrowia klientów. Insekty mogÄ… skazić produkty spożywcze, zanieczyÅ›cić je odchodami, bakteriami, pasożytami. Kontakt owadów z żywnoÅ›ciÄ… bÄ™dzie także skutkowaÅ‚ jej popsuciem. 
Nie należy ignorować obecnoÅ›ci insektów, gdyż może nas to sÅ‚ono kosztować. Ugryzienie przez insekta czÄ™sto skutkuje obrzÄ™kiem, swÄ™dzeniem, reakcjÄ… alergicznÄ…, a nawet wstrzÄ…sem anafilaktycznym. NiezbÄ™dna jest dezynsekcja.


RozwiÄ…zanie
Nasza firma Å›wiadczy profesjonalne usÅ‚ugi z zakresu dezynsekcji, majÄ…ce na celu zwalczanie owadów w pomieszczeniach produkcyjnych, magazynowych, biurowych oraz mieszkalnych. Zajmujemy siÄ™ również usuwaniem gniazd os i szerszeni oraz zwalczaniem innych dokuczliwych owadów na zewnÄ…trz tj: komarów, much, meszek, mrówek itp. Aby szybko i skutecznie pozbyć siÄ™ karaluchów, prusaków, pcheÅ‚ i innych owadów konieczna jest dezynsekcja przeprowadzona przez specjalistów. Tylko wtedy bÄ™dzie ona bezpieczna dla mieszkaÅ„ców i otoczenia, a Å›miertelna dla insektów.

Naszych klientów zapewniamy, iż dezynsekcja i wszystkie zwiÄ…zane z niÄ… dziaÅ‚ania sÄ… wykonywane zgodnie z wymogami szeroko pojÄ™tego bezpieczeÅ„stwa zdrowotnego ludzi i zwierzÄ…t, ponadto stosujemy nowoczesne specjalistyczne preparaty wiodÄ…cych Å›wiatowych producentów. Skuteczność i niezawodność naszych rozwiÄ…zaÅ„ jest wynikiem integrowanych metod zwalczania szkodników, do których zalicza siÄ™ metody mechaniczne, fizyczne i chemiczne.


Zwalczamy wszystkie insekty!
Poniżej przedstawiamy wybrane gatunki szkodników które likwidujemy najczęściej. KlikniÄ™cie danego szkodnika przeniesie PaÅ„stwa do odpowiedniego dziaÅ‚u.

szkodniki sanitarne: 

zwalczanie prusakówzwalczanie pluskwy, odpluskwianie zwalczanie pcheÅ‚
zwalczanie mrówekzwalczanie muchzwalczanie rybików cukrowych


szkodniki magazynowe:


zwalczanie mÄ…cznika mÅ‚ynarkazwalczanie trojszykówzwalczanie woÅ‚ka zbożowegozwalczanie strÄ…kowcazwalczanie skórnika sÅ‚onincazwalczanie psotników, zwalczanie gryzkówzwalczanie rozkruszkówzwalczanie omacnicy spichrzanki, zwalczanie moli, zwalczanie mklikówszkodniki dokuczliwe i niebezpieczne:

zwalczanie os, zwalczanie szerszenizwalczanie kleszczyodkomarzanie 


inne:


zwalczanie krocionogów, wijezwalczanie biedronki azjatyckiejzwalczanie pleÅ›niakowca lÅ›niÄ…cego

 


Jak działamy?
Dezynsekcja jest poprzedzona gruntownym zapoznaniem siÄ™ ze specyfikÄ… obiektu oraz identyfikacjÄ… szkodnika, dziÄ™ki czemu możemy dostosować najbardziej optymalne i efektywne metody. Firma posiada uprawnienia do wykonywania zabiegów dezynsekcji gazowej-fumigacji gazami zaliczanymi do toksycznych i bardzo toksycznych (dawniej I i II klasa toksycznoÅ›ci).

Używane przez firmÄ™ preparaty sÄ… najwyższej jakoÅ›ci i posiadajÄ… atesty Ministerstwa Zdrowia i PaÅ„stwowego ZakÅ‚adu Higieny. UsÅ‚ugi wykonujemy różnymi metodami i technikami. Stosowane przez nas metody to:

 

DDD

Sprawdź co dokładnie kryje się za pojęciami Dezynfekcja Dezynsekcja Deratyzacja

Potrzebujesz wsparcia lub konsultacji? Zadzwoń lub napisz.

 

WiÅ›niewski Pest Control              WiÅ›niewski Pest Control

 

41-300 Dąbrowa Górnicza
ul. Graniczna 10B
tel. 32 49 44 604, fax 32 49 44 660

40-855 Katowice
ul. Janasa 4
tel. 32 494 47 04