KONTAKT Z NAMI:
tel. 509 257 052
email: biuro@dedede.pl
 
Fumigacja

Fumigacja jest to proces w którym wykorzystuje siÄ™ zwiÄ…zki chemiczne, tzw. fumiganty. ZwiÄ…zki te w okreÅ›lonych warunkach temperatury i ciÅ›nienia utrzymujÄ… siÄ™ w stanie gazowym, w stężeniu wystarczajÄ…cym do zabicia okreÅ›lonego szkodliwego organizmu. Fumiganty dziaÅ‚ajÄ… jako gaz w Å›cisÅ‚ym tego sÅ‚owa znaczeniu. DyfundujÄ… one jako oddzielne czÄ…stki, co pozwala im przenikać w traktowany produkt i dyfundować z niego z powrotem. SÄ… szeroko stosowane do zwalczania owadów i innych organizmów szkodliwych. Ze wzglÄ™du na swoje wyjÄ…tkowe wÅ‚asnoÅ›ci i znaczne możliwoÅ›ci adaptacji techniki fumigacyjnej, zwiÄ…zki te czÄ™sto zapewniajÄ… skuteczne i ekonomiczne eliminowanie szkodników w takich warunkach, gdzie inne metody zwalczania sÄ… niemożliwe do zastosowania. W wielu przypadkach zabieg może być wykonany na porażonym produkcie bez koniecznoÅ›ci jego poruszania.

Miejsca i obiekty w których wykonujemy nasze usÅ‚ugi:

Skontaktuj siÄ™ z naszym specjalistÄ… i zapoznaj siÄ™ z ofertÄ… fumigacji.

Zadzwoń: +48 509 257 052
Napisz: dddserwis@me.com

 

41-300 Dąbrowa Górnicza
ul. Graniczna 10B
tel. 32 49 44 604, fax 32 49 44 660

40-855 Katowice
ul. Janasa 4
tel. 32 494 47 04