KONTAKT Z NAMI:
tel. 509 257 052
email: biuro@dedede.pl
 
Zwalczanie kleszczy i obrzeżków gołębich

kleszcz pospolity

Kleszcze to duże roztocze. SÄ… pasożytami przenoszÄ…cymi wiele chorób bakteryjnych i wirusowych. Å»ywiciela wykrywajÄ… dziÄ™ki zlokalizowanemu na odnóżach narzÄ…dowi Hellera, który odbiera wrażenia chemiczne i termiczne. DziÄ™ki temu można spotkać kleszcze które siedzÄ…c na roÅ›linach majÄ… uniesione pierwsze koÅ„czyny ku górze. W zależnoÅ›ci od gatunku okres żerowania może trwać 10-11 dni. Magazynowana krew jest zagÄ™szczana przez usuwaniu z niej niepotrzebnej wody. Część gatunków żyje w gniazdach ptaków oraz w norach. Aktywność kleszczy jest uzależniona ot aktywnoÅ›ci żywiciela. Gatunki żerujÄ…ce na ptakach jak na przykÅ‚ad obrzeżek goÅ‚Ä™bi (Argas reflexus) sÄ… aktywne nocÄ…, a te żerujÄ…ce na nietoperzach sÄ… aktywne w dzieÅ„. WystÄ™puja również gatunki które sÄ… aktywne caÅ‚Ä… dobÄ™. Jaja kleszczy sÄ… skÅ‚adane w Å›cióÅ‚ce, na ziemi lub w gnieździe żywiciela. Zwykle larwy muszÄ… znaleźć siÄ™ na żywicielu, aby przeobrazić siÄ™ w nimfÄ™.
Kleszcze mogÄ… przenosić wiele różnych chorób. BezpoÅ›rednim skutkiem żerowania sÄ… obrzÄ™ki poÅ‚Ä…czone z gorÄ…czkÄ…. Takie objawy wywoÅ‚uje czÄ™sto żerowanie obrzeżków goÅ‚Ä™bich. Kleszcze przenoszÄ… bakterie, wirusy i pierwotniaki. Do najważniejszych z powodu zagrożenia epidemiologicznego gatunków należą kleszcz pastwiskowy, kleszcz Å‚Ä…kowy, kleszcz jeżowy i kleszcz gryzoni. Kleszcz pastwiskowy przenosi pierwotniaki Toxoplasma gondii. JednÄ… z najgroźniejszych chorób przenoszonych przez kleszcza pastwiskowego jest borelioza.
Na ataki kleszczy najbardziej narażone są osoby przebywające w lesie, łące. Profilaktycznie należy stosować preparaty repelentne odstraszające kleszcze i odpowiednią odzież.

 

Skontaktuj siÄ™ z naszym specjalistÄ… i zapoznaj siÄ™ z ofertÄ… zwalczania kleszczy i obrzeżków goÅ‚Ä™bich.

WiÅ›niewski Pest Control              WiÅ›niewski Pest Control

 

41-300 Dąbrowa Górnicza
ul. Graniczna 10B
tel. 32 49 44 604, fax 32 49 44 660

40-855 Katowice
ul. Janasa 4
tel. 32 494 47 04