KONTAKT Z NAMI:
tel. 509 257 052
email: biuro@dedede.pl
 
Ochrona zieleni miejskiej

ZieleÅ„ miejska peÅ‚ni bardzo istotnÄ… rolÄ™ dla ludnoÅ›ci miast, bowiem znacznie poprawia jakość życia, na zielonych obszarach mieszkaÅ„cy mogÄ… siÄ™ zrelaksować, odpocząć od zgieÅ‚ku i haÅ‚asu, pooddychać Å›wieżym powietrzem oraz zaznać kontaktu z naturÄ…. Zadbana roÅ›linność miejska pozytywnie wpÅ‚ywa na samopoczucie oraz regeneruje siÅ‚y organizmu. Troska o tereny zieleni miejskiej wynika nie tylko z potrzeb estetycznych, lecz również bezpieczeÅ„stwa, gdyż nieuporzÄ…dkowane obszary sÄ… idealnym siedliskiem dla szkodników – insektów, gryzoni, itp., a porastajÄ…ce je dziko roÅ›liny mogÄ… nawet stanowić zagrożenie dla ludzkiego zdrowia. Najważniejszym celem dostÄ™pnych metod stosowanych dla ochrony roÅ›lin powinno być dÅ‚ugotrwaÅ‚e utrzymanie zdrowotnoÅ›ci roÅ›lin w Å›rodowisku miejskim oraz możliwe wyeliminowanie chwastów czy szkodników. Wymaga to bardzo kompleksowego, profesjonalnego podejÅ›cia i zaangażowania specjalistów zajmujÄ…cych siÄ™ usÅ‚ugami DDD. ZÅ‚ożoność problemu jest na tyle duża, że wszelkie indywidualne dziaÅ‚ania nie tylko mogÄ… okazać siÄ™ nieskuteczne, lecz również przyniosÄ… wiele szkody. 

Ochrona zieleni – gÅ‚ówne zagrożenia terenów zielonych 

 

Dezynsekcja zieleni miejskiej Dezynsekcja zieleni miejskiej Dezynsekcja zieleni miejskiej Dezynsekcja zieleni miejskiej Dezynsekcja zieleni miejskiej Dezynsekcja zieleni miejskiej

 

 

Skontaktuj siÄ™ z naszym specjalistÄ… i zapoznaj siÄ™ z ofertÄ… ochrony zieleni.

WiÅ›niewski Pest Control              WiÅ›niewski Pest Control

 

41-300 Dąbrowa Górnicza
ul. Graniczna 10B
tel. 32 49 44 604, fax 32 49 44 660

40-855 Katowice
ul. Janasa 4
tel. 32 494 47 04