KONTAKT Z NAMI:
tel. 509 257 052
email: biuro@dedede.pl
 
Odkomarzanie

W pewnym okresie lata pojawiajÄ… siÄ™ nagle i masowo komary. BrzÄ™czenie zaczyna być sÅ‚yszalne w porze późnego popoÅ‚udnia. Komary kÅ‚ujÄ… nas bezlitoÅ›nie podczas spacerów, wycieczek, nad wodÄ… lub kiedy wieczorem zostawimy otwarte okno. Z pomocÄ… przychodzÄ… repelenty które wykorzystujemy naskórnie, elektrofumigatory oraz siatki montowane w ramach okien ale ulgÄ™ przyniesie tylko profesjonalne odkomarzanie.

SkÄ…d siÄ™ biorÄ… komary?

Zwykle jesieniÄ… samica komara skÅ‚ada jaja na powierzchni wód lub w podmokÅ‚ym gruncie. W takiej postaci jaja komarów sÄ… pozostawione aż do wiosennych roztopów. Komary mogÄ… przetrwać porÄ™ chÅ‚odnÄ… w postaci jaj, larw i poczwarek. Zimno ich nie zabija. Dopiero wiosnÄ… i z nastaniem ciepÅ‚ych dni wylÄ™gajÄ… siÄ™ z nich dorosÅ‚e owady. CzÄ™sto w porze zimowej widujemy dorosÅ‚e owady komarów na wpóÅ‚ żywe, odrÄ™twiaÅ‚e i senne. Znajdujemy je na strychach, w piwnicach a czasami nawet na zewnÄ…trz pomieszczeÅ„. SÄ… to samice komarów.

Rozmnażanie komarów:

W lecie, przy stabilnej pogodzie samica komara skÅ‚ada jaja na powierzchniÄ™ wód po kilkaset sztuk na raz. Z jaj po 2 do 3 ni wylÄ™gajÄ… siÄ™ larwy, które tym siÄ™ odznaczajÄ…, że ich narzÄ…d gÄ™bowy dostosowany jest do chwytania pokarmu i do żucia. Larwy przebywajÄ… stale w wodzie i prowadzÄ… rozbójniczy tryb życia. OdżywiajÄ… siÄ™ albo drobnymi roÅ›linami wodnymi i zwierzÄ™tami albo wszystkim co znajduje siÄ™ na powierzchni lub w gÅ‚Ä™bi lub na dnie. Larwy komarów pÅ‚ywajÄ… tuż pod powierzchniÄ… wody, wysuwajÄ…c nad powierzchniÄ™ rurkÄ™ powietrznÄ… sÅ‚użącÄ… im do oddychania. Sposób oddychania larw to również sposób na odkomarzanie. Mianowice pokrywa siÄ™ powierzchniÄ™ wody warstwÄ… specjalnego biodegradowalnego preparatu przez co larwy ulegajÄ… uduszeniu. W okresie 14 dni larwa wyrasta caÅ‚kowicie i zmienia siÄ™ w poczwarkÄ™, która pÅ‚ywa swobodnie i oddycha podobnie jak larwa. W postaci poczwarki komar może przebywać przez caÅ‚Ä… zimÄ™. W lecie już po paru godzinach powÅ‚oka poczwarki pÄ™ka a dorosÅ‚y komar po wyschniÄ™ciu odlatuje. Jaja komarów żyjÄ…ce w naszym kraju sÄ… odporne na niskÄ… temperaturÄ™.

Odkomarzanie:

Komary oraz ich larwy i poczwarki należy niszczyć przede wszystkim w miejscach w których sÄ… skÅ‚adane jajeczka a dorosÅ‚e owady w miejscach ich staÅ‚ego przebywania. W miastach i osiedlach poza miastem siedliskami sÄ… wszelkie stawy, zalewiska, glinianki, rowy, wody z deszczówkÄ… i inne. Owady skÅ‚adajÄ… jaja i lÄ™gnÄ… siÄ™ wszÄ™dzie, gdzie znajdujÄ… siÄ™ bodaj Å›lady wody. Podczas lata po deszczu komary rozwijajÄ… siÄ™ nawet w kaÅ‚użach, rynnach itp. Odkomarzanie wykonujemy w przydomowych ogródkach, parkach zieleni, oÅ›rodkach wypoczynkowych i innych. Używane preparaty sÄ… bezpieczne dla ludzi a pora wykonywania zabiegu nie zagraża pszczoÅ‚om. Zwalczamy larwy komarów w zbiornikach wodnych przy użyciu Å›rodków biologicznych zanim problem komarów staje siÄ™ gryzÄ…cy.

odkomarzanie, odkomarzanie Katowice

Skontaktuj siÄ™ z naszym specjalistÄ… i zapoznaj siÄ™ z ofertÄ… na odkomarzanie.

WiÅ›niewski Pest Control              WiÅ›niewski Pest Control

Usuwanie gniazd os i szerszeni

Nie narażaj siÄ™ na niepotrzebne zagrożenie ze strony os i szerszeni. Nie próbuj sam usuwać gniazda nawet jeżeli wydaje siÄ™ to proste-zleć to nam. Jeżeli w dalszym ciÄ…gu siÄ™ zastanawiasz przeczytaj poniższy artykuÅ‚…

W Polsce żyje kilkanaÅ›cie gatunków os. Do najbardziej pospolitych gatunków rodziny Vespinae należą: szerszeÅ„ pospolity, osa leÅ›na, osa Å›rednia, osa saksoÅ„ska, osa pospolita, osa dachowa, osa kukuÅ‚cza i osa ruda. Do podrodziny Polistinae należy klecanka pospolita i klecanka polna. Wszystkie majÄ… charakterystyczne żóÅ‚to-czarne ubarwienie, kolory które sÅ‚użą jako ostrzeżenie dla potencjalnych wrogów którymi sÄ… gÅ‚ównie ptaki…i ludzie…W naszym otoczeniu sÄ… najbardziej jadowitymi stworzeniami. Jad os pomimo tego, że jest sÅ‚abszy niż jad pszczoÅ‚y miodnej to jest wiÄ™kszy i może być używany kilkukrotnie-pszczoÅ‚a miodna po użądleniu ginie.

Najważniejsze czynne skÅ‚adniki jadu bÅ‚onkówek

składnik jadu

pszczoła

osa

szerszeń

aminy

histamina

histamina
serotonina

histamina
serotonina
acetylocholina

peptydy
i proteiny

apamina
melityna

kinina

kinina

enzymy

fosfolipaza A
hialuronidaza

fosfolipaza A
fosfolipaza B
hialuronidaza

fosfolipaza A
fosfolipaza B

 

Jad os jest zÅ‚ożonÄ… mieszaninÄ… różnych peptydów, enzymów i innych biaÅ‚ek oraz amin takich jak histamina, serotonina, acetylocholina która wywoÅ‚ujÄ™ arytmiÄ™ pracy serca. Wymienione zwiÄ…zki powodujÄ… ból, pieczenie i podrażnienie. Objawy wystÄ™pujÄ… po kilku minutach lub po kilku godzinach. U osób uczulonych na skÅ‚adniki jadu wystÄ™puje astma alergiczna, uczulenie a w ostrych przypadkach zaburzenia ukÅ‚adu krążenia, które czasami powoduje konieczność hospitalizacji. Przyjmuje siÄ™, że jedna osoba na sto tysiÄ™cy umiera…

Prof. dr hab. StanisÅ‚aw Ignatowicz-SzkoÅ‚a GÅ‚ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Usuwanie gniazda os Usuwanie gniazda os Usuwanie gniazda os Usuwanie gniazda os Usuwanie gniazda os Usuwanie gniazda os Usuwanie gniazda os Usuwanie gniazda os Usuwanie gniazda os Usuwanie gniazda os Usuwanie gniazda os Usuwanie gniazda os Usuwanie gniazda os Usuwanie gniazda os Usuwanie gniazda os Usuwanie gniazda os Usuwanie gniazda os Usuwanie gniazda szerszeni Usuwanie gniazda szerszeni Usuwanie gniazda szerszeni Usuwanie gniazda szerszeni Usuwanie gniazda szerszeni Usuwanie gniazda os Usuwanie gniazda os

 

41-300 Dąbrowa Górnicza
ul. Graniczna 10B
tel. 32 49 44 604, fax 32 49 44 660

40-855 Katowice
ul. Janasa 4
tel. 32 494 47 04