KONTAKT Z NAMI:
tel. 509 257 052
email: biuro@dedede.pl
 
Zwalczanie os i szerszeni

zwalczanie os i szerszeni, likwidacja szerszeniNie narażaj siÄ™ na niepotrzebne zagrożenie ze strony os i szerszeni. Nie próbuj sam usuwać gniazda nawet jeżeli wydaje siÄ™ to proste-zleć to nam.

W Polsce żyje kilkanaÅ›cie gatunków os. Do najbardziej pospolitych gatunków rodziny Vespinae należą: szerszeÅ„ pospolity, osa leÅ›na, osa Å›rednia, osa saksoÅ„ska, osa pospolita, osa dachowa, osa kukuÅ‚cza i osa ruda. Do podrodziny Polistinae należy klecanka pospolita i klecanka polna. Wszystkie majÄ… charakterystyczne żóÅ‚to-czarne ubarwienie, kolory które sÅ‚użą jako ostrzeżenie dla potencjalnych wrogów którymi sÄ… gÅ‚ównie ptaki…i ludzie…W naszym otoczeniu sÄ… najbardziej jadowitymi stworzeniami. Jad os pomimo tego, że jest sÅ‚abszy niż jad pszczoÅ‚y miodnej to jest wiÄ™kszy i może być używany kilkukrotnie-pszczoÅ‚a miodna po użądleniu ginie.Najważniejsze czynne skÅ‚adniki jadu bÅ‚onkówek

składnik jadu

pszczoła

osa

szerszeń

aminy

histamina

histamina
serotonina

histamina
serotonina
acetylocholina

peptydy
i proteiny

apamina
melityna

kinina

kinina

enzymy

fosfolipaza A
hialuronidaza

fosfolipaza A
fosfolipaza B
hialuronidaza

fosfolipaza A
fosfolipaza B

Jad os jest zÅ‚ożonÄ… mieszaninÄ… różnych peptydów, enzymów i innych biaÅ‚ek oraz amin takich jak histamina, serotonina, acetylocholina która wywoÅ‚ujÄ™ arytmiÄ™ pracy serca. Wymienione zwiÄ…zki powodujÄ… ból, pieczenie i podrażnienie. Objawy wystÄ™pujÄ… po kilku minutach lub po kilku godzinach. U osób uczulonych na skÅ‚adniki jadu wystÄ™puje astma alergiczna, uczulenie a w ostrych przypadkach zaburzenia ukÅ‚adu krążenia, które czasami powoduje konieczność hospitalizacji. Przyjmuje siÄ™, że jedna osoba na sto tysiÄ™cy umiera…

Prof. dr hab. StanisÅ‚aw Ignatowicz-SzkoÅ‚a GÅ‚ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Usuwanie gniazda os Usuwanie gniazda os Usuwanie gniazda os Usuwanie gniazda os Usuwanie gniazda os Usuwanie gniazda os Usuwanie gniazda os Usuwanie gniazda os Usuwanie gniazda os Usuwanie gniazda os Usuwanie gniazda os Usuwanie gniazda os Usuwanie gniazda os Usuwanie gniazda os Usuwanie gniazda os Usuwanie gniazda os Usuwanie gniazda os Usuwanie gniazda szerszeni Usuwanie gniazda szerszeni Usuwanie gniazda szerszeni Usuwanie gniazda szerszeni Usuwanie gniazda szerszeni Usuwanie gniazda os Usuwanie gniazda os


Skontaktuj siÄ™ z naszym specjalistÄ… i zapoznaj siÄ™ z ofertÄ… usuwania gniazd os i szerszeni.

WiÅ›niewski Pest Control              WiÅ›niewski Pest Control

 

41-300 Dąbrowa Górnicza
ul. Graniczna 10B
tel. 32 49 44 604, fax 32 49 44 660

40-855 Katowice
ul. Janasa 4
tel. 32 494 47 04