KONTAKT Z NAMI:
tel. 509 257 052
email: biuro@dedede.pl
 
Ozonowanie

OzonowanieWykonujemy likwidacjÄ™ ognisk wirusa Sars-Cov-2 powodujÄ…cego chorobÄ™ Covid 19!

Ozon jest bardzo silnym utleniaczem. To aktywowany tlen który zawiera trzy atomy tlenu O3. W procesie ozonowania dodatkowy atom tlenu niszczy napotkane bakterie, wirusy, roztocza i zarodniki grzybów po czym nastÄ™puje powrót do postaci dwuatomowej czyli takiej jak naturalnie wystÄ™puje w powietrzu. Pomimo bardzo silnego i szybkiego dziaÅ‚ania ozon jest bardzo nietrwaÅ‚y dlatego ozonowane pomieszczenia w niedÅ‚ugim czasie nadajÄ… siÄ™ do ponownego używania.
Ozon powstaje podczas wyÅ‚adowaÅ„ koronowych w specjalnych generatorach ozonu z których nastÄ™pnie jest uwalniany do pomieszczeÅ„ które majÄ… zostać odkażone. Posiadamy różne generatory ozonu i w zależnoÅ›ci od zleconych nam zadaÅ„ jesteÅ›my w stanie wykonać ozonowanie w bardzo dużych pomieszczeniach o kubaturze kilku tysiÄ™cy , jak również w maÅ‚ych pomieszczeniach, ciÄ…gach wentylacyjnych, klimatyzacyjnych czy samochodach.

Usługi ozonowania wykonujemy w pomieszczeniach biurowych, socjalnych, produkcyjnych, magazynowych i innych. Podczas całego procesu ozonowania stężenia robocze i końcowe podlegają monitorowaniu. Pomieszczenia do ponownego użytku przekazywane są po odwietrzeniu i końcowym mierzeniu stężenia ozonu.
   


W celu rezerwacji usług prosimy o kontakt.
 

WiÅ›niewski Pest Control              WiÅ›niewski Pest Control


Praktyczne zastosowanie ozonu:

usuwanie przykrych zapachów z pokoi hotelowych

ozonujÄ…c cyklicznie pomieszczenia mamy pewność, że przebywamy w otoczeniu wolnym od szkodliwych mikroorganizmów i zmniejszamy ryzyko wystÄ…pienia alergii.

usuwanie uciążliwego zapachu spalenizny i zgnilizny.

usuwanie nieprzyjemnych zapachów z pomieszczeÅ„. Ozon usunie wszystkie zapachy organiczne i nieorganiczne czyli np. zapach powstaÅ‚y w procesie gnilnym materii organicznej, moczu, kaÅ‚u, zapach zwierzÄ…t, dym papierosowy, zapach farb i lakierów.

Ozonowanie. Grzyb na Å›cianie Ozonowanie usuwanie grzyba  

każdy kto przebywa w klimatyzowanych pomieszczeniach wie, że brak dezynfekcji ukÅ‚adów klimatyzacyjnych powoduje z czasem wystÄ…pienie nieprzyjemnego zapachu z powodu rozwiniÄ™cia siÄ™ bakterii w skraplanej wodzie.

ozon usunie wszystkie zapachy powstaÅ‚e podczas rozkÅ‚adu tkanki ludzkiej…

dezynfekcję wody pitnej wykonujemy przy użyciu czystego tlenu. Wykonujemy dezynfekcję cystern do przewozu wody pitnej. Ozonujemy baseny i oczka wodne.

Ozon pozwala przedÅ‚użyć czas przechowywanych produktów i póÅ‚produktów. Powstrzymuje rozwój pleÅ›ni i zapobiega w rozwoju bakterii.

Na życzenie wykonujemy badania mikrobiologiczne w akredytowanym laboratorium z którym wspóÅ‚pracujemy.

Aspergillus Niger Bacillus Bacteria Bacillus Anthracis
Bacillus cereus Botrytis cinerea Clostridium Bacteria
B. cereus Bacillus subtilis Bacteriophage f2
Candida Bacteria Clavibacter michiganense Cladosporium
Coxsackie Virus A9 Coxsackie Virus B5 Diphtheria Pathogen
Eberth Bacillus. Hepatitis A virus Legionella pneumophila
Echo Virus 29 E-coli GDVII Virus
Herpes Virus Influenza Virus Klebs-Loffler Bacillus
Mucor piriformis Mycobacterium avium Mycobacterium foruitum
Penicillium Bacteria Proteus Bacteria Salmonella typhimurium
Phytophthora parasitica Poliomyelitis Virus Poliovirus type 1
Pseudomonas Bacteria Rhabdovirus virus Salmonella Bacteria
Schistosoma Bacteria Staph epidermidis Staphylococci
Stomatitis Virus Virbrio Cholera Bacteria Luminescent Basidiomycetes
Streptococcus Bacteria Verticillium dahliae Vesicular Virus
Vicia Faba progeny Clostridium Botulinum Spores Enterovirus Virus
Encephalomyocarditis Virus Endamoebic Cysts Bacteria  
Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici Fusarium oxysporum f.sp. melonogea  

 

 
Przykładowy wynik badań mikrobiologicznych potwierdzający brak Escherichia coli po wykonanym ozonowaniu

badania mikrobiologiczne

Skontaktuj siÄ™ z naszym specjalistÄ… i zapoznaj siÄ™ z ofertÄ… ozonowania.

Zadzwoń: +48 509 257 052
Napisz: dddserwis@me.com

 

41-300 Dąbrowa Górnicza
ul. Graniczna 10B
tel. 32 49 44 604, fax 32 49 44 660

40-855 Katowice
ul. Janasa 4
tel. 32 494 47 04