KONTAKT Z NAMI:
tel. 509 257 052
email: biuro@dedede.pl
 
Zwalczanie rozkruszków

Skontaktuj siÄ™ z naszym specjalistÄ… i zapoznaj siÄ™ z ofertÄ… zwalczania rozkruszków

tel. 509 257 052

Roztocze z nadrodziny Acaroidea wystÄ™pujÄ…ce w produktach magazynowanych, należą najczęściej do dwóch rodzin: Acaridae i Glycyphaidae.
Kolor ciaÅ‚a tych roztoczy jest brudnobiaÅ‚y z odcieniem brÄ…zowego, fioÅ‚kowego lub różowym z ciemnymi plamami. Ich pancerz pokrywa wydzielina i stajÄ… ise przez to lepkie. Prawdopodobnie dziÄ™ki tej wydzielinie produkty porażone przyjmujÄ… charakterystyczny zapach.
Wielkość ciaÅ‚a rozkruszków oscyluje w granicach 0,3-0,7 mm, pancerz okrywajÄ…cy jest miÄ™kki bez wiÄ™kszych tarcz. WystÄ™puje poprzeczna bruzda, pancerz jest gÅ‚adki.
Samce rozkruszków sÄ… nieco wiÄ™ksze od samic. Nie posiadajÄ… oczu, przetchlinek-oddychanie odbywa siÄ™ poprzez caÅ‚Ä… powierzchniÄ™ ciaÅ‚a.
Jaja rozkruszków sÄ… owalne, przejrzyste lub matowe, bezbarwne. W czasie skÅ‚Ä…dania okrywane sÄ… lepkÄ… substancjÄ…, dziÄ™ki której przyklejone sa do podÅ‚oża. Jedna kopulacja może wystarczyć do skÅ‚adania zapÅ‚odnionych jaj w czasie caÅ‚ego życia rozkruszków. DÅ‚ugość cyklu rozwojowego zależy od rodzaju pokarmu, temperatury i wilgotnoÅ›ci. DojrzaÅ‚e roztocze żyjÄ… Å›rednio 6-8 tygodni. Rozprzestrzenianie siÄ™ siÄ™ tych roztoczy odbywa siÄ™ przede wszystkim z produktami i opakowaniami. Jako zwierzÄ™ta maÅ‚e nie sÄ… zauważane, można je wykryć tylko po dokonaniu bardzo dokÅ‚Ä…dnej analizy produktu. Bardzo czÄ™sto także rozprzestrzenianie roztoczy i infekcja produktów odbywa siÄ™ za poÅ›rednictwem gryzoni, ptaków, owadów. Roztocze mogÄ… atakować produkty pochodzenia roÅ›linnego oraz zwierzÄ™cego i rozmnażać siÄ™ w nich. Szkodliwość roztoczy żerujÄ…cych w produktach spożywczych jest różnorodna. Polega na zanieczyszczeniu produktów, zjadaniu, zagrzewaniu i zawilgacaniu oraz infekowaiu produktów mikroorganizmami. KaÅ‚ roztoczy zawiera niestrawne lub wrÄ™cz toksyczne skÅ‚adniki.
Pytanie jak siÄ™ pozbyć rozkruszków z produktów jest uzależnione od chwili w której wykryjemy je w produktach. Im wczeÅ›niej wykryjemy rozkruszki, tym proÅ›ciej i szybciej bÄ™dziemy je mogli zlikwidować i ograniczyć straty. Zwalcaanie rozkruszków w magazynach odbywa siÄ™ poprzez fumigacjÄ™, czyli gazowanie.

Rodzje rozkruszków:

Rozkruszek mÄ…czny (Acarus siro L.)
Rozkruszek polowo-magazynowy (Acarus farris Oud.)
Rozkruszek drobny (Tyrophagus putrescentiae Schr.)
Rozkruszek serowy (Tyrophagus casei Oud.)
Rozkruszek wydłużny (Tyrophagus longior Gerv.)
Rozkruszek korzeniowy (Rhizoglyphus echinopus )

Wykonujemy usÅ‚ugi zwalczania roztoczy rozkruszków poprzez zabiegi dezynsekcji gazowej czyli fumigacji.

 

41-300 Dąbrowa Górnicza
ul. Graniczna 10B
tel. 32 49 44 604, fax 32 49 44 660

40-855 Katowice
ul. Janasa 4
tel. 32 494 47 04