KONTAKT Z NAMI:
tel. 509 257 052
email: biuro@dedede.pl
 
Zwalczanie trojszyków

Skontaktuj siÄ™ z naszym specjalistÄ… i zapoznaj siÄ™ z ofertÄ… zwalczania trojszyków

tel. 509 257 052

Opis i charakterystyka gatunków:
Trojszyk ulec (Tribolium confusum Duv.)
Trojszyk gryzÄ…cy (Tribolium castaneum Herbst)
Trojszyk większy (Tribolium destructor Uyttenb.)

Trojszyk ulec (Tribolium confusum Duv.)
ChrzÄ…szcz dÅ‚ugoÅ›ci 3-4 mm o barwie rdzawobrÄ…zowej. GÅ‚owa pÅ‚aska, póÅ‚kolista, węższa od przedplecza. Oczy w ksztaÅ‚cie zwężonego w Å›rodkowej części. GÅ‚owa i przedplecze zawierajÄ… drobne doÅ‚eczki. Jajo jest biaÅ‚e, owalne, poÅ‚yskujÄ…ce i oblepione lepkÄ… substancjÄ…. Samica w zależnoÅ›ci od temperatury skÅ‚ada od 1 do 13 jaj dziennie. Poniżej 13 stopni skÅ‚adanie jaj ustaje ChrzÄ…szcze w temperaturze pokojowej żyjÄ… ok 1300 dni. DÅ‚ugość życia i pÅ‚odność chrzÄ…szczy zależy od pokarmu i temperatury. Najlepszym pokarmem dla owadów dorosÅ‚ych i larw sÄ… ziarna kaszy, mÄ…ka, otrÄ™by, pÅ‚atki owsiane. W caÅ‚ym ziarnie chrzÄ…szcze zaczynajÄ… żerowanie od części zarodkowej co znacznie obniża zdolność kieÅ‚kowania. Trojszyk ulec jest stosunkowo odporny na gÅ‚ód. Larwy bez pokarmu sÄ… w stanie przeżyć 19 dni. W pomieszczeniach ogrzewanych szkodnik rozwija siÄ™ przez caÅ‚y rok. Może siÄ™ rozwijać we wszystkich produktach pochodzenia roÅ›linnego takich jak: mÄ…ka, kasza, ziarna zbóż, otrÄ™by, tytoniu, orzechach itp. Podrażnione chrzÄ…szcze wydzialajÄ… nieprzyjemny zapach który przechodzi na porażone produkty.

Trojszyk gryzÄ…cy (Tribolium castaneum Herbst)

Szkodnik o dÅ‚ugoÅ›ci 3-3,5 mm. Barwy rdzawej , podobny do trojszyka ulca. Osobniki dorosÅ‚e żyjÄ… ok. dwóch lat w optymalnych warunkach otoczenia. Może przetrwać zimÄ™ w pomieszczeniach nieogrzewanych

Trojszyk większy (Tribolium destructor Uyttenb.)
ChrzÄ…szcz dÅ‚ugoÅ›ci 5-5,5 mm. barwy ciemnobrÄ…zowej, poÅ‚yskujÄ…cy. Odnóża i czuÅ‚ki sÄ… czerwonobrÄ…zowe. Larwa dorast do dÅ‚ugoÅ›ci 10 mm i jest barwy żóÅ‚tej a poczwarka barwy biaÅ‚ej i osiÄ…ga rozmiar miÄ™dzy 5,5 a 6,5 mm. Na odwÅ‚oku wystÄ™pujÄ… szczecinki. Spotykamy w ziarnie i produktach takich jak: orzechy, pasze, tytoÅ„, czekolada.
zwalczanie trojszyków, fumigacja, trojszyk ulec, trojszyk gryzący

Wykonujemy usÅ‚ugi zwalczania trojszyków. Poprzez zabiegi dezynsekcji pustych magazynów oraz fumigacji gazowej zwalczamy wszystkie stadia rozwojowe trojszyków

 

 

41-300 Dąbrowa Górnicza
ul. Graniczna 10B
tel. 32 49 44 604, fax 32 49 44 660

40-855 Katowice
ul. Janasa 4
tel. 32 494 47 04