KONTAKT Z NAMI:
tel. 509 257 052
email: biuro@dedede.pl
 
zamgławianie ULV

Czym jest zamgławianie ULV?

ZamgÅ‚awianie pomieszczeÅ„ ULV (ultra low volume oznacza zamgÅ‚awianie przy użyciu bardzo minimalnych iloÅ›ci substancji biobójczych). ULV jest to zabieg, którego przewaga nad tradycyjnymi zabiegami polega na wytworzeniu podczas oprysku kropelek o mikroskopijnej Å›rednicy, a nastÄ™pnie rozprowadzeniu za pomocÄ… generatora tzw. zimnej mgÅ‚y. Wytworzone kropelki sÄ… prawie niewidoczne goÅ‚ym okiem, ich Å›rednica to zaledwie ok. 30 mikronów. DziÄ™ki temu, że sÄ… one tak lekkie  bez problemu mogÄ… unosić siÄ™ w powietrzu. Czym sÄ…? W zasadzie sÄ… mieszaninÄ… substancji biobójczej i wody w odpowiednich proporcjach. MaÅ‚y rozmiar wytworzonych kropelek i możliwość unoszenia siÄ™  ich w powietrzu wyróżniajÄ… ten zabieg od tradycyjnych zabiegów i sÄ… przyczynÄ… niezwykÅ‚ej skutecznoÅ›ci zamgÅ‚awiania. MgÅ‚a, którÄ… wytwarza nasz generator ULV jest w stanie dotrzeć do niemalże każdej szczeliny czy wnÄ™ki. Niestety takiego efektu nie osiÄ…gniemy przy użyciu tradycyjnego oprysku.  ZamgÅ‚awianie pomieszczeÅ„ ULV cechuje jeszcze jedna rzecz, mianowicie podczas wytwarzania zimnej mgÅ‚y nie powstaje efekt nagrzewania siÄ™ Å›rodka biobójczego jak to ma miejsce przy zamgÅ‚awianiu termicznym. Substancje czynne preparatów biobójczych sÄ… w wiÄ™kszoÅ›ci wrażliwe na wysokie temperatury, używanie ich w zamgÅ‚awiaczach ULV to pewność że produkt bÄ™dzie zawsze najwyższej jakoÅ›ci.

Czym wykonuje się zamgławianie ULV?

UrzÄ…dzenie, którym wykonuje siÄ™ zamgÅ‚awianie ULV to zamgÅ‚awiacz. ZamgÅ‚awiacz jest innowacyjnym urzÄ…dzeniem, które stosowane jest do wykonywania nowoczesnych zabiegów dezynsekcji i dezynfekcji. Mieszanka wytwarzana przez zamgÅ‚awiacz zawierajÄ…ca czÄ…stki preparatu biobójczego i wody dociera w każde, nawet najbardziej niedostÄ™pne i trudne miejsce. Dodatkowym atutem jest wysokie ciÅ›nienie z jakim preparat jest wypuszczany z urzÄ…dzenia dziÄ™ki czemu dobrze siÄ™ rozchodzi. Dużym plusem jest czas caÅ‚ego zabiegu, bowiem jest on o wiele krótszy niż tradycyjne, dotychczasowe zabiegi. Dodatkowym atutem jest znaczne zmniejszenie iloÅ›ci używanych Å›rodków dezynfekujÄ…cych. Nie oznacza to jednak niższej skutecznoÅ›ci, wrÄ™cz odwrotnie, skuteczność tego zabiegu jest znacznie wyższa, niż w tradycyjnym opryskiwaniu.

Najczęstsze zastosowanie dla zabiegu zamgławiania ULV

Zamgławianie pomieszczeń

Czy zamgławianie zostawia ślady?

Dużą zaletÄ… zamgÅ‚awiania ULV jest wytwarzanie wÅ‚aÅ›ciwie pary zÅ‚ożonej z mikroskopijnych czÄ…steczek, które unoszÄ… siÄ™ w powietrzu. Przez takie dziaÅ‚anie dany preparat jest tak rozproszony, że nie pozostawia żadnych Å›ladów, zacieków jak dotychczas stosowane tradycyjne opryski. Unika siÄ™ zatem zniszczenia Å›cian czy mebli czy ewentualnych przedmiotów na nich bÄ™dÄ…cych. 

Zalety zamgławiania

WczeÅ›niej opisane zamgÅ‚awianie porównane z dotychczasowym, tradycyjnym opryskiem pokazuje wiele zalet tej metody. GÅ‚ównÄ… zaletÄ… jest ta, że preparat rozpylany trafia wszÄ™dzie, w każdy zakamarek danego pomieszczenia. Nie byÅ‚oby to możliwe w przypadku tradycyjnej metody oprysku. Tam należaÅ‚o rozpylać preparat punktowo. Preparat nie unosi siÄ™ w powietrzu i nie dociera we wszystkie potrzebne miejsca. KolejnÄ… zaletÄ… zamgÅ‚awiania metodÄ… ULV jest zdecydowanie mniejsze zużycie wody i preparatu biobójczego, które sÄ… niezbÄ™dne do przeprowadzenia danego zabiegu. Dodatkowo czas wykonania takiego zabiegu zmniejsza siÄ™ znaczÄ…co co jest kolejnym zadowalajÄ…cym argumentem. Należy jednak dodać, że chociaż metoda jest innowacyjna i niezwykle skuteczna, do peÅ‚nego sukcesu koniecznym jest wykwalifikowany pracownik. Operator z doÅ›wiadczeniem idealnie dobierze Å›rodek do danego zabiegu. 


W celu rezerwacji usług prosimy o kontakt.
 

WiÅ›niewski Pest Control              WiÅ›niewski Pest Control


 

41-300 Dąbrowa Górnicza
ul. Graniczna 10B
tel. 32 49 44 604, fax 32 49 44 660

40-855 Katowice
ul. Janasa 4
tel. 32 494 47 04