KONTAKT Z NAMI:
tel. 509 257 052
email: biuro@dedede.pl
 
Zwalczanie szkodników drewna

Drewniane elementy architektoniczne oraz wyposażenia wnÄ™trz sÄ… narażone na zniszczenia spowodowane obecnoÅ›ciÄ… szkodników drewna. Warto pamiÄ™tać, iż dziaÅ‚anie niepożądanych goÅ›ci nie tylko negatywnie wpÅ‚ywa na wyglÄ…d powierzchni drewna, ale w przypadku elementów architektonicznych doprowadza do znacznego osÅ‚abienia siÅ‚y noÅ›nej elementów konstrukcji budynków z drewna lub dachów, tym samym może nawet dojść do caÅ‚kowitego zniszczenia obiektu. 


Po czym możemy poznać, iż w drewnianym przedmiocie lub budynku zadomowiły się szkodniki?
Nie jest to trudne, uważny obserwator od razu zauważy: 

Nasze przypuszczenia potwierdzÄ… siÄ™, gdy po rozÅ‚upaniu drewna zobaczymy larwy szkodników. 

Kiedy mamy pewność, iż szkodniki zaatakowaÅ‚y drewno w domu bÄ…dź mieszkaniu, wtedy należy od razu zgÅ‚osić siÄ™ do specjalistycznej firmy, która na co dzieÅ„ zajmuje siÄ™ zwalczaniem tego typu owadów. Dysponujemy najnowszymi i najskuteczniejszymi metodami, które sÄ… w stanie unicestwić szkodniki. Należy do nich miÄ™dzy innymi fumigacja domu oraz zastosowanie żelu Xilix. Skutecznie likwidujemy wszystkie znane rodzaje szkodników drewna, w tym te najpopularniejsze, jak spuszczel pospolity czy koÅ‚atek domowy.

Zwalczanie szkodników drewna jest trudnym i skomplikowanym procesem, gdzie zastosowanie znajdujÄ… miejsce zarówno metody chemiczne i fizyczne. W swojej pracy wykorzystujemy metody dezynsekcji gazowej, aplikacji ciÅ›nieniowej preparatem xilix oraz mikrofal.


Najgroźniejsze szkodniki niszczące drewno

Spuszczel pospolity
 - ten gatunek szkodnika  Å¼eruje w drewnie miÄ™kkim, czyli drewnie drzew iglastych. Spuszczel wybiera ciepÅ‚e i dobrze nasÅ‚onecznione miejsca, dlatego najÅ‚atwiej jest go spotkać na strychu, poddaszu drewnianego domu. Spuszczel zwalczanie jest o tyle istotne, gdyż jego larwa żyje okoÅ‚o 7 lat, ale w wyjÄ…tkowych sytuacjach, kiedy drewno jest bogate w skÅ‚adniki odżywcze może dożyć nawet 16 lat. Åšladem obecnoÅ›ci spuszczela sÄ… owalne otwory na powierzchni drewna o szerokoÅ›ci nawet 6 mm. Możemy również usÅ‚yszeć charakterystyczny odgÅ‚os żerowania z odlegÅ‚oÅ›ci nawet 2 metrów.

spuszczel pospolity, zwalczanie szkodników drewna


KoÅ‚atek domowy (Anobium punctatum), w przeciwieÅ„stwie do spuszczela, nie ma takich szczególnych wymagaÅ„, zadowoli siÄ™ zarówno miÄ™kkim, jak i twardym drewnem. KoÅ‚atek preferuje jednak bardziej drewno o wiÄ™kszej wilgotnoÅ›ci, stÄ…d też może siÄ™ zadomowić np. w piwnicach, belkach przyziemnych, podÅ‚ogach oraz meblach. KoÅ‚atek stanowi ogromne zagrożenie dla eksponatów muzealnych, elementów wyposażenia obiektów sakralnych, gdyż nie gardzi także starym drewnem. Okres żerowania larw trwa od roku do nawet 3 lat. Tak jak spuszczel wydaje charakterystyczny odgÅ‚os koÅ‚atania oraz drąży otwory o Å›rednicy 1,5 mm.

Oba te gatunki, czyli koÅ‚atek domowy i spuszczel pospolity, sÄ… szczególnie wrażliwe na wysokÄ… temperaturÄ™, dlatego do walki z nim można stosować nagrzewanie drewna do temperatury od 56°C do 60°C.

Poznaj inne szkodniki drewna powodujÄ…ce zniszczenia w powietrznosuchym drewnie wyrobionym


Metody zwalczania szkodników drewna

Xilix gel

zwalczanie szkodników drewna, xilix Katowice

Chemiczna dezynsekcja drewna przy użyciu preparatu gÅ‚Ä™bokopenetrujÄ…cego Xilix Gel. 

Nowoczesna metoda ochrony drewna przed szkodnikami polegajÄ…ca na naniesieniu na porażone elementy drewna preparatu gÅ‚Ä™bokopenetrujÄ…cego na bazie permetryny (0,51%). Przy odpowiednieo przygotowanej powierzchni oraz dokÅ‚adnej aplikacji preparat dociera do wszystkch czÄ™sci więźby dachowej. Użycie preparatu nie powoduje koniecznoÅ›ci opuszczania budynku a jedynie pomieszczenia w którym byÅ‚ zastosowany. Tiksotropowa struktura żelu powoduje, że od momentu naÅ‚ożenia znajduje siÄ™ caÅ‚y czas w tym samym miejscu aż do momentu caÅ‚kowitego wchÅ‚oniÄ™cia w drewno. Xilix gel skoncentrowany w porażonym elemencie drewnianym zapewnia doskonaÅ‚Ä… migracjÄ™ substancji czynnej w obrÄ™bie caÅ‚ego elementu i utrzymuje siÄ™ w nim przez bardzo dÅ‚ugi okres czasu.

 

zwalczanie szkodników drewna
xilix, xilix gel, xilix żel, korniki, zwalczanie szkodników drewna

 

Fumigacja – dezynsekcja gazowa
Jest to metoda w peÅ‚ni skuteczna, pod warunkiem wykonania zabiegu w odpowiedniej temperaturze, stężeniu gazu i Å›cisÅ‚ego przestrzegania procedur procesu przygotowawczego. SÄ… to usÅ‚ugi specjalistyczne i  wymagajÄ… odpowiedniego doÅ›wiadczenia i wiedzy. W zależnoÅ›ci od rodzaju konstrukcji budynku i stopnia porażenia, fumigacji mogÄ… podlegać wydzielone części budynku lub caÅ‚y budynek który przykrywany jest foliÄ…. Przy normalnym ciÅ›nieniu atmosferycznym i odpowiednich warunkach temperaturowych zabieg trwa kilka dni. Uniedogodnieniem jest koniecznoÅ›c opuszczenia budynku przez mieszkaÅ„ców na caÅ‚y czas trwania zabiegu. Po procesie dezynsekcji obiekt jest dokladnie wietrzony,  jednak charakterystyczny zapach może utrzymywać sie w budynku przez pewien okres. Z pomocÄ… przychodzi ozonowanie, które możemy wykonać dodatkowo, poszerzajÄ…c usÅ‚ugÄ™ dezynsekcji gazowej. Ozonowanie zlikwiduje wszystkie zapachy powstaÅ‚e przy dezynsekcji gazowej, pozostawiajÄ…c pomieszczenia wysterylizowane, charakteryzujÄ…ce siÄ™ swieżym przyjemnym zapachem.

Spuszczel fumigacja budynku Zwalczanie szkodników drewna Gazowanie budynku spuszczel Dezynsekcja gazowa spuszczel Zwalczanie szkodników drewna

Saurus
System Saurus to nowa technologia w Polsce bo używana i rozpowszechniana od 2011 roku. Jest metodÄ… ekologicznÄ…, bezinwazyjnÄ… i mobilnÄ…. Pozwala wykonywać zabiegi punktowo. Skuteczna również w przypadku wystÄ™powania grzybów i wilgoci-np. przy osuszaniu murów. Polega na oddziaÅ‚ywaniu na wodÄ™ zawartÄ… w drewnie, a tym samym na żerujÄ…ce w drewnie larwy szkodników, skÅ‚adajÄ…ce siÄ™ gÅ‚ównie z wody. Emitowane mikrofale nie ogrzewaja powietrza, to tarcie czÄ…steczek wody (dipoli) wytwarza ciepÅ‚o co doprowadza szkodniki do hipotermii. MetodÄ™ tÄ… możemy stosować w ciagu caÅ‚ego roku.

zwalczanie szkodników drewna SAURUS zwalczanie szkodnikĂł drewna SAURUS zwalczanie szkodników drewna SAURUS

Działanie mikrofal na szkodniki w drewnieGdzie świadczymy usługi?
UsÅ‚ugi zwalczania szkodników drewna wykonujemy na terenie caÅ‚ej aglomeracji Å›lÄ…skiej. W uzasadnionych przypadkach dojeżdżamy w dowolnie wskazane miejsce na terenie caÅ‚ego kraju!
Skontaktuj siÄ™ z naszym specjalistÄ… i zapoznaj siÄ™ z ofertÄ… zwalczania szkodników drewna.

WiÅ›niewski Pest Control              WiÅ›niewski Pest Control

 

 

41-300 Dąbrowa Górnicza
ul. Graniczna 10B
tel. 32 49 44 604, fax 32 49 44 660

40-855 Katowice
ul. Janasa 4
tel. 32 494 47 04